Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга на Иов - Глава  11

Книга на Иов - Глава  11

  1 Отговори Софар Наамец и рече:1

  2 нима на много думи не може да се даде отговор, и нима многоречивият човек е прав?2

  3 Твоето празнословие ще накара ли човеците да мълчат, за да се присмиваш ти, и да няма кой да те посрами?

  4 Ти рече: съждението ми е вярно, и аз съм чист в Твоите очи.

  5 О, да проговореше Бог, да отвореше уста към тебе

  6 и ти откриеше тайните на мъдростта, че теб ти се пада двойно повече да понесеш! И тъй, знай, че Бог за тебе предаде на забрава някои от твоите беззакония.3

  7 Можеш ли ти с изследване намери Бога? Можеш ли съвършено постигна Вседържителя?4

  8 Той е по-висок от небесата, - какво можеш стори? По-дълбоко от преизподнята, - какво можеш узна?5

  9 По-дълга от земята е мярката Му и по-широка от морето.

10 Ако Той мине и заключи някого в окови и го извади на съд, то кой ще Го отклони?

11 Защото Той знае лъжците и вижда беззаконието; ще ли го остави без внимание?6

12 Но суетният човек умува, макар и човек да се ражда като диво осле.

13 Ако насочиш сърцето си и простреш към Него ръце,

14 и ако има порок в ръката ти, а ти го отмахнеш и не оставиш беззаконието да обитава в твоите шатри,7

15 то ще подигнеш неопетненото си лице, ще бъдеш твърд и няма да се боиш.8

16 Тогава ще забравиш тъгата: като за оттекла се вода ще си спомняш за нея.9

17 И животът ти ще тръгне по-ясен от пладне; ще просветлееш като утро.10

18 И ще бъдеш спокоен, защото има надежда; ти си ограден, и можеш да спиш безопасно.

19 Ще лежиш, и не ще има кой да застрашава, и мнозина ще ти се подмилкват.11

20 А очите на беззаконниците ще изтекат, прибежището им ще пропадне, и надеждата им ще изчезне.12

Предишна глава Следваща глава

1 Иов 2:11, 20:1

2 Притч. 10:14

3 Пс. 50:8

4 Рим. 11:33, 1 Кор. 2:11

5 Пс. 138:8, Иер. 23:24

6 Пс. 93:9

7 Ис. 1:16-18

8 1 Иоан 3:21

9 Иер. 12:11

10 Пс. 36:6, Ис. 58:8

11 Лев. 26:5

12 Иов 8:13, 14:19

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава