Книга на Иов - Глава  12

  1 Отговори Иов и рече:

  2 наистина, само вие сте човеци, и с вас ще умре мъдростта!

  3 И у мене има сърце, както у вас; не съм по-долен от вас; и кой не знае това същото?

  4 За присмех станах аз на приятеля си, аз, който призовавах Бога, и комуто Той отговаряше, - за присмех е праведният, непорочният човек.1

  5 Тъй е презрян, според мислите на седещия в покой, светилникът, приготвен за онези, чиито нозе се препъват.

  6 Спокойни са шатрите на крадците и безопасни на дразнещите Бога, които своя бог виждат в ръцете си.2

  7 И наистина: попитай добитъка, и ще те научи; попитай небесната птица, и ще ти яви;

  8 или поговори със земята, и ще те поучи, ще ти кажат и морските риби.

  9 Кой във всичко това не ще узнае, че ръката на Господа е сътворила това?3

10 В Негова ръка е душата на всичко живо и духът на всяка човешка плът.4

11 Нали ухото разбира думите, и нали езикът разпознава вкуса на храната?5

12 У старците има мъдрост, и у дълголетните - разум.6

13 У Него има мъдрост и сила, Негови са решение и разум.7

14 Което Той събори, няма да се съгради; когото Той заключи, няма да се освободи.8

15 Да спре водите, и всичко ще изсъхне; да ги пусне, и земята ще разрушат.9

16 У Него има сила и мъдрост, пред Него е тоя, който се заблуждава, и онзи, който въвежда в заблуждение.

17 Той привежда съветниците в необмисленост и прави съдиите глупави.10

18 Той лишава царе от власт и обвързва с въже кръста им;

19 князе лишава от достойнство и храбри поваля;

20 отнема езика на високомерни и лишава от разум старци;11

21 покрива със срам славни и разслабя силата на мощни;12

22 открива дълбокото и сред тъмата и изважда на видело смъртната сянка;

23 множи народите и ги изтребва; разпръсва народите и ги събира;

24 лишава от ум главатарите на земните народи и ги оставя да се скитат в пустинята, дето няма път:13

25 пипнешком ходят те в тъмата, без светило, и политат като пияни.14


Предишна глава Следваща глава


1 Иов 17:6, Прем. 5:3

2 Иов 21:7, Пс. 72:3, Иер. 12:1

3 Притч. 16:4, Ам. 3:6

4 Деян. 17:28

5 Иов 34:3

6 Иов 15:10

7 Прем. 7:25

8 Ис. 22:22, Откр. 3:7

9 Бит. 7:11

10 Ис. 29:14

11 2 Сол. 2:11

12 Ис. 28:15

13 Пс. 75:13

14 Ис. 29:9, 59:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава