Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга на Иов - Глава  13

Книга на Иов - Глава  13

  1 Ето, всичко това окото ми видя, ухото ми чу и забележи за себе си.

  2 Колкото знаете вие, зная и аз: не съм по-долу от вас.1

  3 Но аз към Вседържителя бих искал да говоря, желал бих с Бога да се препирам.

  4 А вие сте ковачи на лъжи; всички вие сте безполезни лекари.2

  5 О, да бяхте само мълчали! Това би ви се сметнало за мъдрост.3

  6 Изслушайте моите разсъждения и вникнете във възражението на устата ми.

  7 Трябваше ли да говорите заради Бога неправда и заради Него да говорите лъжа?

  8 Трябваше ли да бъдете лицеприятни към Него и за Бога тъй да се препирате?

  9 Добре ли ще бъде, кога Той ви изпитва? Ще Го измамите ли, както измамват човек?

10 Той ще ви строго накаже, ако и скришно лицемерите.4

11 Нима величието Му не ви плаши, и страх от Него не ви обзема?

12 Вашите напомняния приличат на пепел; вашите огради са огради глинени.

13 Млъкнете пред мен, и аз ще говоря, каквото и да ме постигне.

14 За какво ми е да си хапя тялото със зъби и да си турям душата в ръка?

15 Ето, Той ме убива, но аз ще се надявам: желал бих само да удържа пътищата си пред лицето Му.

16 И това ми е вече за оправдание, понеже лицемер не ще се яви пред лицето Му.5

17 Изслушайте внимателно думите ми и обясненията ми с ушите си.

18 Ето, започнах съдба; зная, че ще бъда прав.

19 Кой е в сила да ми надвие? Защото тогава ще млъкна и ще изпусна дух.

20 Само две неща не прави с мене, и тогава аз не ще се укривам от Твоето лице;

21 отмахни от мене ръката Си, и Твоят ужас да ме не разтърсва.6

22 Тогава викай, и аз ще отговарям; или аз ще говоря, а Ти ми отговаряй.7

23 Колко Са пороците и греховете ми? Покажи ми беззаконието ми и греха ми.

24 За какво скриваш лицето Си и ме считаш Твой враг?8

25 Не мачкаш ли Ти откъснат лист, и не гониш ли суха сламчица?

26 Защото Ти пишеш против мене горчила и ми вменяваш греховете на младостта ми,9

27 туряш в клада нозете ми и дебнеш всичките ми пътища, - тичаш по дирите на нозете ми,

28 подир мене, който тлея като гнилеж, като дреха, сядена от молец.10

Предишна глава Следваща глава

1 Иов 12:3, 15:9

2 Иов 16:2

3 Притч. 17:28

4 Втор. 10:17

5 Мат. 7:23

6 Иов 6:9

7 Иов 38:3

8 Пс. 43:25, Иов 19:11, 33:10

9 Пс. 24:7

10 Иов 4:19, Ис. 51:8

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава