Книга на Иов - Глава  15

  1 Отговори Елифаз Теманец и рече:1

  2 ще отговаря ли мъдрият с празни знания и ще пълни ли корема си с горещ вятър,

  3 ще се оправдава ли с безполезни думи и с реч, нямаща никаква сила?

  4 Ти пък забрави и страха и за малко нещо смяташ речта към Бога.

  5 Твоето нечестие тъй е настроило устата ти, и ти си избрал езика на лукавите.

  6 Тебе те обвиняват устата ти, а не аз, и езикът ти говори против тебе.2

  7 Нима ти си първият роден от човек и преди хълмовете създаден?3

  8 Нима си слушал решението Божие и си придобил мъдрост?4

  9 Какво знаеш ти, което ние да не знаем? Какво разумяваш ти, което да го няма и у нас?5

10 Помежду ни има и беловлас, и старец, който по дни надминава баща ти.

11 Нима са малко нещо за тебе Божиите утешения? И това ли ти е неизвестно?

12 Към какво те блазни сърцето ти, и към какво тъй гордо гледаш?

13 Защо устремяваш против Бога духа си и с устата си произнасяш такива думи?

14 Какво нещо е човек, та да бъде чист, и роденият от жена да бъде праведен?6

15 Ето, Той и на светиите Си не доверява, и небесата са нечисти в Неговите очи:7

16 толкоз повече е нечист и разтлен човек, който пие беззаконието като вода.8

17 Аз ще ти говоря, слушай ме; ще ти разкажа, което съм видял,

18 което са слушали мъдрите и не са скрили слушаното от бащите си,

19 на които само е била дадена земята, и между които чужденец не е ходил.

20 Нечестивият мъчи себе си през всичките си дни, и броят на годините е скрит от потисника;9

21 звук от ужаси в ушите му; посред мир пагубник налита върху му.10

22 Той се не надява да се спаси от тъмата; отпреде си вижда меч.

23 За късче хляб скита се навред; знае, че вече е готов, в ръцете му е денят на тъмата.11

24 Плаши го нужда и теснота; надвива го, както цар, приготвен за битка,

25 задето е вдигал против Бога ръка и се е противил на Вседържителя,12

26 спускал се против Него с горда шия, под дебелите си щитове;

27 защото си е покрил лицето с маста си и си е затлъстил бедрата.13

28 И той се заселва в разорени градове, в къщи, дето се не живее, обречени на развал.

29 Той не ще пребъде богат, и имотът му не ще оцелее, нито притежанието му ще се разшири по земята.

30 Не ще избегне от тъмата; пламък ще изсуши младочките му, и с духване от устата си ще го увлече.14

31 Заблуденият нека се не доверява на суетата, защото суета ще бъде и заплатата му.

32 Той умира не в деня си, и ветвите му не ще се зеленеят.15

33 Ще хвърли той като лоза неузрялото си грозде, и като маслина ще отърси цвета си.

34 Тъй ще опустее домът на нечестивия, и огън ще погълне шатрите на подкупничеството.16

35 Той зачена зло и роди лъжа, и утробата му приготвя измама.17


Предишна глава Следваща глава


1 Иов 4:1, 22:1

2 Мат. 12:37

3 Притч. 8:25

4 Ис. 40:13, Иер. 23:18

5 Иов 13:2

6 Бит. 6:5, 3 Царств. 8:46, 2 Парал. 6:36

7 Иов 4:18

8 Кол. 2:13

9 Притч. 28:1, Ис. 48:22

10 Лев. 26:36

11 Иов 18:11, Пс. 108:10

12 Лев. 26:21

13 Втор. 32:15-16, Пс. 16:10, 118:70

14 Иов 4:9, 2 Сол. 2:8

15 Иов 22:16, Пс. 54:24, 72:19, Екл. 7:17

16 Ис. 9:19

17 Пс. 7:15, Ис. 59:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава