Книга на Иов - Глава  16

  1 Отговори Иов и рече:

  2 слушал съм много такива неща; окаяни утешители сте вие всички!1

  3 Ще имат ли край празните думи? И какво те е подбудило да отговаряш тъй?

  4 И аз можех да говоря също като вас, ако вашата душа беше на мястото на моята душа; опълчвал се бих с думи против вас и кимвал бих с глава против вас;

  5 подкрепял бих ви с езика си и с движение на устните си бих утешавал.

  6 Говоря ли, скръбта ми се не уталожва; млъкна ли, какво ми отминава?

  7 Но сега Той ме изнури. Ти разсипа цялото ми домочадие.2

  8 Ти ме покри с бръчки, за свидетелство против мене; моята изнуреност въстава против мене, в лице ме укорява.

  9 Гневът Му терзае и враждува против мене, скърца ми със зъби; врагът ми впива очи върху мене.

10 Отворили са уста против мене; хулейки ме удрят по бузите; всички се сговорили против мене.

11 Бог ме предаде на беззаконника и ме хвърли в ръцете на нечестивци.

12 Бях си спокоен, но Той ме потресе; хвана ме за шията, наби ме и ме тури за цел на Себе Си.3

13 Обиколиха ме стрелците Му; Той разсича моите вътрешности, без да щади, проля на земята жлъчката ми,

14 пробива в мене дупка до дупка, тича върху ми като ратоборец.

15 Вретище съших на кожата си и в прах сложих главата си.

16 Лицето ми от плач почервеня, и върху клепките ми е смъртна сянка,4

17 макар че в ръце ми няма крадено, и че молитвата ми е чиста.5

18 Земьо! Не скривай кръвта ми, та за моя вик място да няма.

19 И сега, ето, на небесата е моят Свидетел, и Застъпникът ми е във висините!

20 Присмехулци са моите приятели! Към Бога сълзи окото ми.

21 О, да можеше човек да се бори с Бога, както синът човешки със своя ближен!

22 Защото краят на годините ми иде, и аз заминавам на път невъзвратен.6


Предишна глава Следваща глава


1 Иов 21:34

2 Иов 10:17

3 Пс. 101:14, Втор. 32:23

4 Иов 17:7, Пс. 6:7-8

5 1 Тим. 2:8

6 Иис. Нав. 23:14, Иов 7:21, 10:21

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава