Книга на Иов - Глава  18

  1 Отговори Вилдад Савхеец и рече:1

  2 кога най-сетне ще турите край на такива думи? Обмислете, па после щем говори.

  3 Защо да се смятаме за животни и да бъдем унижени в собствените ви очи?

  4 О ти, който в гнева си късаш душата си! Нима зарад тебе ще запустее земята, и скалата ще се дигне от мястото си?

  5 Да, светлината у беззаконника ще угасне, и искра от огъня му не ще остане.2

  6 Светлината ще потъмнее в шатрата му, и светилото му ще угасне над нея.3

  7 Стъпките на силата му ще се скратят, и собственият му кроеж ще го събори,4

  8 защото ще попадне в мрежа с нозете си и по клопки ще ходи.

  9 Примка ще впримчи ногата му, и грабител ще го улови.5

10 Скришом са заложени за него по земята примки и клюси по пътя.

11 Ужаси ще го плашат отвред и ще го накарат да се мята насам-нататък.6

12 От глада ще се изтощи силата му, и гибелта е готова, отстрани до него.

13 Ще изпояде удовете на тялото му, ще изпояде удовете му първородният на смъртта.

14 От шатрата му ще бъде прокудена неговата надежда, и това ще го свали при царя на ужасите.7

15 Ще се заселят в шатрата му, понеже тя вече не е негова: жилището му ще бъде посипано със сяра.8

16 Отдолу ще изсъхнат корените му, и отгоре ще увяхнат ветвите му.9

17 Споменът за него ще изчезне от земята, и на стъгдата не ще има името му.10

18 Ще го изгонят от светлината в тъмата и ще го заличат от лицето на земята.

19 Ни син негов, ни внук не ще има у народа му, и никой не ще остане в неговите жилища.11

20 За деня му ще се ужасят потомците, и съвременниците ще бъдат обзети от трепет.12

21 Такива са жилищата на беззаконника, и такова е мястото на оногова, който не познава Бога.13


Предишна глава Следваща глава


1 Иов 8:1, 25:1

2 Иов 21:17

3 Иов 29:3, Притч. 13:9

4 Ест. 7:9

5 Иов 5:5

6 Иов 27:20

7 Иов 11:20

8 Бит. 19:24

9 Ам. 2:9

10 Притч. 2:22

11 Пс. 36:28, Прем. 3:16

12 Пс. 36:13

13 Иов 20:29

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава