Книга на Иов - Глава  19

  1 Отговори Иов и рече:

  2 докога ще мъчите душата ми и ще ме терзаете с думи?

  3 Ето, вече десет пъти ме посрамявате, и не ви е срам да ме измъчвате.

  4 Ако съм и наистина прегрешил, прегрешението ми си остава за мене.1

  5 Ако пък искате да ми се големеете и да ме укорите с моя позор,

  6 знайте, че Бог ме събори и с мрежата Си ме омота.2

  7 Ето, аз викам: неправда! и никой не слуша; крещя, и съд няма.3

  8 Той ми прегради пътя, и не мога да премина, и върху пътеките ми спусна тъма.4

  9 Свлече от мене славата ми и сне венеца от главата ми.

10 Отвред ме разсипа, и аз отивам; и като дърво изтръгна Той надеждата ми.

11 Разпали гнева Си против мене и ме счита между Своите врагове.5

12 Полковете Му дойдоха заедно, запътиха се към мене и се разположиха около шатрата ми.6

13 Братята ми Той отдалечи от мене, и онези, които ме познават, странят от мен.7

14 Напуснаха ме ближните ми, и забравиха ме познайниците ми.

15 Намерилите подслон в къщата ми и слугините ми смятат ме за чужд; външен станах в техни очи.

16 Викам слугата си, и той се не отзовава; с устата си трябва да го моля.

17 Дъхът ми дотегна на жена ми, и аз трябва да я моля зарад децата на утробата си.8

18 Дори малките деца ме презират: подигна се, и те се гаврят с мене.

19 От мене се гнусят всичките ми най-верни приятели, и онези, които обичах, се обърнаха против мене.

20 Костите ми прилепнаха о кожата ми и плътта ми, и аз останах с кожа само около зъбите си.

21 Смилете се, смилете се над мене, вие, приятели мои, - защото ръката Божия се допря до мене.

22 Защо и вие ме гоните, както Бог, и с плътта ми не можете да се наситите?

23 О, да бяха думите ми написани! Да бяха на книга начертани

24 с желязно длето и с олово, - да бяха на вечни времена върху камък издълбани!

25 Но аз зная, Изкупителят ми е жив, и Той в последния ден ще издигне из праха тази моя скапваща се кожа,9

26 и аз в плътта си ще видя Бога.

27 Аз сам ще Го видя; моите очи, не очите на другиго, ще Го видят. Сърцето ми се топи в гърдите ми!10

28 Вам се падаше да кажете: защо го гоним? Като че коренът на злото е в мене намерен.

29 Бойте се от меча, защото меч отмъщава за неправда, и знайте, че има съд.


Предишна глава Следваща глава


1 Рим. 14:12-13, Гал. 6:5

2 Ос. 7:12

3 Пс. 68:4, 20:8

4 Плач Иер. 3:7, 3:9

5 Иов 33:10

6 Иов 25:3

7 Пс. 30:12

8 Иов 2:9

9 Гал. 3:14, Откр. 5:0, Иез. 37:3, 2 Мак. 7:11, Иоан 11:25

10 Иоан 8:56, Ав. 2:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава