Книга на Иов - Глава  20

  1 Отговори Софар Наамец и рече:1

  2 размишленията ми ме подбуждат да отговарям, и аз бързам да ги изкажа.

  3 Срамен укор чух за мене, и духът на моя разум ще отговори за мене.

  4 Нима не знаеш ти, че от памтивека, - от когато човек е поставен на земята, -

  5 веселието на беззаконниците е кратковременно, и радостта на лицемереца е мигновена?2

  6 И до небеса да се издигне величието му, и до облаците да се допира главата му, -

  7 той завинаги пропада, както мръсотиите му; които са го видели, ще кажат: де е той?3

  8 Като сън ще отлети, и не ще го намерят; и като нощно видение ще изчезне.4

  9 Което око го е видяло, не ще го вече види, и мястото му няма вече да го забележи.5

10 Синовете му ще се подмилкват на сиромаси, и ръцете му ще върнат, каквото е ограбил.6

11 Костите му са пълни с греховете на младините му, и с него ще легнат те в пръстта.

12 Ако злото е сладко в устата му, и той го крие под езика си,7

13 пази и го не хвърля, а го държи в устата си, -

14 то тая негова храна в утробата му ще се превърне на аспидова жлъчка вътре в него.

15 Ще изблюва имота, що е гълтал: Бог ще го изтръгне из корема му.

16 Змийна отрова смучи той; езикът на ехидна ще го умъртви.

17 Няма да види потоци и реки от мед и мляко.

18 Спечеленото с труд ще върне, не ще погълне; според имота му ще стане и разплатата му, а той не ще се зарадва.8

19 Защото гнетеше, напъждаше сиромаси; заграбваше къщи, които не беше градил;9

20 не знаеше ситост в корема си, и в жаждата си нищо не щадеше.10

21 Нищо се не отърваше от лакомията му, затова и щастието му не ще утрае.

22 При пълно изобилие, нему ще е тясно; всяка ръка на обидения ще се подигне върху него.

23 Кога има с какво да напълни корема му, Той ще проводи върху него яростта на Своя гняв и ще изсипе като дъжд върху му болести в плътта му.11

24 Побегне ли от желязното оръжие, - меден лък ще го прониже;12

25 ще вземе да вади стрелата, - и тя ще излезе из тялото, ще излезе с бляскавия си връх през жлъчката му; ужасите на смъртта ще връхлетят върху него!13

26 Всичко мрачно е скрито в него; ще го гори огън, от никого нераздухван; зло ще постигне и останалото в шатрата му.14

27 Небето ще открие беззаконието му, и земята ще въстане против него.

28 Ще изчезне богатството на къщата му; всичко ще се разпилее в деня на гнева Му.

29 Ето участта на беззаконния човек от Бога и наследието, определено нему от Вседържителя!15


Предишна глава Следваща глава


1 Иов 11:1

2 Евр. 11:25

3 1 Сол. 5:3, Пс. 36:36

4 Пс. 72:19, Ис. 29:7

5 Пс. 36:10, 102:16

6 Иов 21:19, 27:14

7 Пс. 54:22

8 Иер. 12:13

9 Ис. 5:8

10 Притч. 10:2, 11:4, Сир. 5:10, Иез. 7:19

11 Числ. 11:33

12 Ис. 24:18, Иер. 48:44

13 Пс. 7:13, Иез. 21:10

14 Втор. 32:22, Иер. 15:14, 17:4

15 Иов 18:21, 27:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава