Книга на Иов - Глава  21

  1 Иов отговори и рече:

  2 изслушайте внимателно речта ми; това ще ми бъде утеха от вас.

  3 Потърпете ме, и аз ще говоря; а после, откак поговоря, присмивайте се.

  4 Нима към човек ми е думата? Та как да не бъда малодушен?

  5 Погледнете ме и се ужасете, па турете пръст на уста.1

  6 Спомня ли си само, - изтръпвам, и трепет обзема тялото ми.

  7 Защо беззаконниците живеят, достигат старост, па и по сила са яки?2

  8 Децата им са с тях пред лицето им, и внуците им са пред очите им.

  9 Къщите им са в мир и без страх, и жезълът Божий не е върху тях.3

10 Бикът им оплодотворява и не пропуща, кравата им зачева и не помята.

11 Отпущат малките си като стадо, и децата им скачат.

12 Провикват се при тимпани и гусли и веселят се при пищелки;4

13 прекарват дните си в щастие и в един миг слизат в преизподнята.

14 А между това казват Богу: отстрани се от нас, не щем да знаем за Твоите пътища!5

15 Какво е Вседържителят, та да Му служим? И каква полза да прибягваме към Него?6

16 Виждаш, щастието им не е от техните ръце. - Далеч от мене съветът на нечестивите!7

17 Често ли угасва светилото у беззаконниците и ги налита беда, а Той в гнева Си ги надарява със страдания?8

18 Те трябва да бъдат като сламка пред вятъра и като плява, завявана от вихрушка.9

19 Ще кажеш: Бог пази злочестината му за неговите деца. - Нека въздаде Той на самия него, за да знае той това.

20 Нека очите му видят злочестината му, и нека сам пие от гнева Вседържителев.

21 Защото, какво го е грижа за дома му после него, кога броят на месеците му се свърши?10

22 Но Бога ли ще учим на мъдрост, когато Той съди и горните?

23 Един умира в най-пълни сили, съвсем спокоен и мирен;

24 вътрешностите му са пълни с мас и костите му напоени с мозък.

25 Друг пък умира с огорчена душа, без да е вкусил добро.

26 И те наедно ще лежат в пръстта, и червеи ще ги покрият.11

27 Зная вашите мисли и хитрини, които кроите против мене.

28 Ще кажете: де е княжевият дом, и де е шатрата, в която са живели беззаконниците?

29 Нима не сте разпитвали пътешественици и не сте запознати с техните наблюдения,

30 че в ден на погибел злодеецът бива пощаден; в ден на гняв отвежда се настрани?12

31 Кой ще му покаже пред лицето неговия път и кой ще му отвърне за онова, що е вършил той?

32 Съпровождат го до гробищата и на гроба му поставят стража.

33 Долинските буци за него са сладки, и след него върви тълпа люде, а вървещите пред него чет нямат.

34 Как тогава желаете да ме утешавате със суета? В отговорите ви остава само лъжа.13


Предишна глава Следваща глава


1 Мих. 7:16

2 Иер. 12:1, Ав. 1:13

3 Пс. 72:4, 143:12

4 Ис. 5:12, Ам. 6:5-6

5 Иов 22:17, Иер. 2:20

6 Мал. 3:14

7 Иов 22:18

8 Иов 18:5-6, 29:3, 38:15

9 Пс. 1:4, Ис. 29:5, Ос. 13:3

10 Пс. 54:24, 57:10

11 Иов 17:14

12 Пс. 72:18-19, Притч. 16:4

13 Иов 16:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава