Книга на Иов - Глава  24

  1 Защо не са скрити от Вседържителя времената, и ония, които Го знаят, не виждат дните Му?

  2 Преместят межди, откарват стада и ги пасат у тях си;1

  3 от сираци отнемат осел, от вдовица вземат вол за залог;

  4 сиромаси избутват от пътя, всички унижени на земята са принудени да се крият.

  5 Ето, като диви осли в пустиня, излизат те по работата си, като стават рано за плячка; степта дава хляб за тях и за децата им;

  6 жънат по чужди ниви, и берат грозде у нечестивеца;2

  7 нощуват голи без покрив и без облекло на студ;3

  8 биват мокрени от планински дъждове и, нямайки убежище, притискат се о скалата;

  9 отделят сираче от гърди и вземат залог от сиромаха;

10 карат ги да ходят голи, без облекло, и гладните хранят с класове;4

11 между стените изстискват маслинено масло, тъпчат в линове и жадуват.

12 В града човеците охкат, и душата на убиваните вика, и Бог не забранява това.5

13 Между тях има врагове на светлината, не знаят пътищата й и не ходят по пътеките й.

14 На разсъмване става убиецът, убива сиромаха и нищия, а нощем е крадец.

15 И окото на прелюбодееца чака да се мръкне, думайки: ничие око няма да ме види, - и затуля лице.6

16 В тъмнината се провират под къщите, които денем са си забележили; не познават светлина.

17 Защото за тях утринта е смъртна сянка, понеже те са запознати с ужасите на смъртната сянка.

18 Лек е такъв на водната повърхност, проклет е делът му на земята, и не гледа пътя по лозята.7

19 Засуха и пек поглъщат снежната вода; тъй преизподнята - грешниците.

20 Нека го забрави утробата майчина; нека бъде сладък на червеите; нека за него помен не остане; нека се строши като дърво беззаконникът,

21 който угнетява бездетната, нераждалата, и на вдовица не прави добро.

22 Той и силните увлича със своята сила, той става, и никой не е уверен за живота си.

23 А Той му дава всичко за безопасност, и той на това се обляга и Неговите очи виждат техните пътища.

24 Вдигнаха се високо, - и ето, няма ги; падат и умират, както и всички, и, както върховете на класовете, се скършват.8

25 Ако това не е тъй, - кой ще ме изобличи в лъжа и кой ще обърне в нищо речта ми?


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 19:24, Притч. 22:28

2 3 Царств. 21:15

3 Иов 22:6

4 Ис. 58:7

5 Иов 35:9

6 Иов 22:13-14, Притч. 7:9

7 Бит. 49:4

8 Пс. 36:2, 72:18

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава