Книга на Иов - Глава  25

  1 Отговори Вилдад Савхеец и рече:1

  2 власт и страх са у Него; Той твори мир в Своите висини!

  3 Имат ли брой Неговите воинства? И върху кого не изгрява светлината Му?2

  4 И как може човек да бъде прав пред Бога, и как да бъде чист роденият от жена?3

  5 Ето, дори месечината, и тя не е светла, и звездите са нечисти пред очите Му.4

  6 Толкоз по-малко човек, който е червей, и син човешки, който е молец.5


Предишна глава Следваща глава


1 Иов 8:1, 18:1

2 Пс. 102:20

3 Иов 4:17, 9:2, 15:14

4 Иов 15:15

5 Пс. 21:7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава