Книга на Иов - Глава  26

  1 Отговори Иов и рече:

  2 как помогна ти на безсилния, поддържа мишцата на слабия!

  3 Какъв съвет даде ти на немъдрия и как напълно обясни работата!

  4 Кому говори тия думи, и чий дух излизаше из тебе?

  5 Рефаимите треперят под водите, и под живеещите в тях.1

  6 Преизподнята е открита пред Него, и няма покривало за Авадона.2

  7 Прострял е Той север над празнотата, окачил е земята на нищо.3

  8 Той заключава водите в облаците Си, и облакът под тях се не разтваря.4

  9 Поставил е престола Си и е прострял над него Своя облак.

10 Прокарал е черта над водната повърхност, до предела между светлината и тъмата.5

11 Стълбовете небесни треперят и се ужасяват от Неговите трясъци.6

12 Със силата Си вълнува морето и с разума Си поразява дързостта му.7

13 Неговият Дух е дал великолепието на небето; ръката Му е създала бързата скорпия.

14 Ето, това са части от пътищата Му; и колко малко сме слушали за Него! А кой може разумя гърма на Неговата мощ?


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 14:9

2 Притч. 15:11, Евр. 4:13

3 Иов 38:6, Евр. 1:3

4 Иов 38:37, Притч. 8:28

5 Иов 38:8, Притч. 8:29, Иер. 5:22

6 2 Царств. 22:8

7 Пс. 88:10, Ис. 51:10, Лук. 8:25

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава