Книга на Иов - Глава  27

  1 Продължи Иов възвишената си реч и каза:

  2 жив е Бог, Който ме лиши от съд, и Вседържителят, Който огорчи душата ми,

  3 че, докле още диханието ми е в мене и духът Божий в ноздрите ми,

  4 устата ми не ще проговорят неправда, и езикът ми не ще произнесе лъжа!1

  5 Далеч от мене да ви призная за справедливи; докле не умра, не ще отстъпя от своята непорочност.

  6 Здраво държах правдата си и не ще я отпусна; не ще ме укори сърцето ми през всичките ми дни.2

  7 Врагът ми ще бъде като нечестивец, и въставащият против мене - като беззаконник.3

  8 Защото, каква надежда за лицемереца, когато Бог вземе, когато изтръгне душата му?4

  9 Ще чуе ли Бог вика му, кога го сполети беда?5

10 Ще се утешава ли той с Вседържителя и ще призовава ли Бога във всяко време?6

11 Ще ви явя, какво има в ръката Божия; не ще скрия, какво има у Вседържителя.

12 Ето, всички вие сами видяхте; и за какво толкоз празнословите?7

13 Ето участта от Бога за беззаконника и наследието, което потисниците получават от Вседържителя.8

14 Ако синовете му се умножават, ще бъдат под меч; и потомците му не ще се наситят с хляб.9

15 Останалите след него смъртта ще свали в гроб, и вдовиците им няма да плачат.10

16 Да натрупа и купища сребро, колкото пръстта, и да приготви дрехи, колкото калта,

17 той ще приготви, ала ще се облича праведникът, и безпорочният ще получи среброто за свой дял.11

18 Гради си къща като молец и като пъдар си прави колиба;

19 ляга да спи богат, и не се дига такъв; отваря очи, и не е вече онзи.12

20 Ужаси като голяма вода ще го постигнат; нощем ще го грабне буря.13

21 Ще го дигне източен вятър и понесе, и бързо ще литне с него.14

22 Ще налети върху му и не ще го пожали, колкото и да се сили да избегне от ръцете му.

23 Ще плеснат ръце след него и ще му подсвирнат от мястото му!15


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 14:2

2 1 Кор. 4:4

3 Иов 42:7

4 Иак. 4:3

5 Пс. 17:42, Притч. 1:28, 28:9

6 Притч. 15:8

7 Пс. 4:3

8 Иов 20:29

9 Втор. 28:41, Иов 20:10

10 Пс. 77:63

11 Пс. 48:11

12 Пс. 48:18

13 Иов 15:20-21, 18:11

14 Иез. 17:10

15 Иез. 25:6, Наум 3:19, Соф. 2:15

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава