Книга на Иов - Глава  29

  1 И продължи Иов възвишената си реч и каза:

  2 о, да бях, както в предишните месеци, както в ония дни, когато Бог ме пазеше,

  3 когато светилото Му светеше над главата ми, и под Неговата светлина ходех сред тъма;1

  4 както бях в дните на младините си, когато милостта Божия беше над шатрата ми,

  5 когато Вседържителят още беше с мене, и децата ми около мене,

  6 когато пътищата ми се обливаха с мляко, и скалата лееше за мене потоци дървено масло!

  7 Когато излизах пред градските порти и слагах седалището си на стъгдата, -

  8 младежите, като ме зърнеха, отдръпваха се, а старците ставаха и стояха;

  9 князете се въздържаха да говорят и туряха пръсти на устата си;

10 гласът на първенците замлъкваше, и езикът им прилепваше о небцето им.

11 Ухо, което ме чуеше, облажаваше ме; око, което ме видеше, възхваляваше ме,

12 защото аз спасявах викащия страдалец и безпомощния сирак.2

13 Върху мене идеше благословението на погиващия, и на вдовишко сърце докарвах радост.

14 Обличах се в правда, и моят съд ме пременяше като мантия и превез.3

15 Аз бях очи на слепия и нозе на хромия;4

16 за сиромаси бях баща и внимателно изучвах тъжба, която не знаех.5

17 На беззаконника трошех челюстите и из зъбите му изтръгвах откраднатото.6

18 И казвах си: ще свърша в гнездото си, и дните ми ще бъдат много - като пясъка;

19 коренът ми е открит за вода и росата нощува на ветвите ми;7

20 славата ми не старее, и лъкът ми е як в ръката ми.8

21 Слушаха ме и чакаха, и бяха безмълвни при съвета ми.

22 След думите ми вече не разсъждаваха; речта ми капеше върху тях.

23 Очакваха ме като дъжд и отваряха устата си като за късен дъжд.

24 Случваше се, усмихна им се, - те не вярват; и светлината на лицето ми не помрачаваха.

25 Назначавах им пътища, седях начело и живеех като цар между войници, като утешител на плачещи.


Предишна глава Следваща глава


1 Иов 18:6

2 Пс. 71:12

3 Пс. 131:9

4 Лев. 19:14

5 Иов 31:18, Притч. 29:7, Сир. 4:10

6 Притч. 30:14

7 Втор. 28:4

8 Бит. 49:24

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава