Книга на Иов - Глава  30

  1 А сега ми се присмиват по-младите от мене по години, ония, чиито бащи не бих се съгласил да туря с псетата на стадата си.

  2 И за какво ми е силата на техните ръце? Над тях премина вече времето.

  3 Изтощени от бедност и глад, те бягат в равнина безводна, мрачна и запустяла;

  4 късат злак край храстите, и хвойни зърна им е хлябът.

  5 Пъдят ги от обществото, викат върху им като на крадци,

  6 за да живеят в поточни ровини, земни дупки и скали.

  7 Реват между храстите, врат се под тръните.

  8 Човеци отхвърлени, човеци без име, измет на земята!

  9 Ей на тези станах сега аз песен и храна на разговора им.1

10 Те се гнусят от мене, отбягват ме и не се сдържат да плюят отпреде ми.2

11 Понеже Той ми развърза поводника и ме съсипа, те смъкнаха от себе си юздата пред лицето ми.

12 Отдясно се дига това изчадие, сваля ме и насочва пагубните си пътища към мене.

13 А моя път развалиха: сполучиха да сторят всичко за моята погибел, без да имат помощник.

14 Дойдоха при мене като през широк пролом; шумно се хвърлиха върху ми.3

15 Ужаси ме връхлетяха; като вятър се разсея моето величие, и щастието ми отмина като облак.

16 И сега душата ми се топи в мене; тъжовни дни ме налегнаха.4

17 Ноще ме въртят костите ми, жилите ми нямат спокойствие.

18 С голяма мъка се съблича от мене дрехата ми; краищата на моя хитон ме стягат.

19 Той ме хвърли в калта, и аз станах като прах и пепел.5

20 Викам към Тебе, и Ти не обръщаш внимание на мене, - стоя, а Ти само ме гледаш.6

21 Ти стана жесток към мене, с яка ръка враждуваш против мене.

22 Ти ме дигна и ме накара да се нося по вятъра и ме съсипваш.

23 Тъй, аз зная, че Ти ще ме докараш до смърт и в дома, дето се събират всички живи.7

24 Наистина, Той не ще простре ръка върху дома на костите: ще викат ли те, кога бъдат разрушавани?8

25 Не съм ли плакал за оногози, който беше в тъга; не е ли скърбяла душата ми за бедните?9

26 Докато чаках добро, дойде зло; докато ожидах за светлина, дойде тъма.10

27 Моите вътрешности кипят и се не уталожват; скръбни дни ме пресрещнаха.

28 Ходя почернял, ала не от слънце; ставам в събранието и викам.

29 Станах брат на чакалите и приятел на камилските птици.11

30 Кожата ми почерня на мене, и костите ми изгоряха от жега.12

31 И гуслата ми стана тъжовна, и пищялката ми - глас плачевен.13


Предишна глава Следваща глава


1 Иов 17:6

2 Иов 19:19, Числ. 12:14

3 Иов 6:4

4 Пс. 21:15, 41:5, Плач Иер. 2:19

5 Бит. 18:27, Иов 16:15, Сир. 10:9

6 Иов 19:7

7 Евр. 9:27

8 Иов 3:17

9 Рим. 12:15

10 Иер. 14:19

11 Пс. 101:7-8, Ис. 38:14, Мих. 1:8

12 Пс. 118:83

13 Ам. 8:10, Варух 4:34

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава