Книга на Иов - Глава  31

  1 Завет направих с очите си да не помислям за девица.1

  2 Ала каква ми е участта от Бога свише? И какво наследие би ми пратил Вседържителят от небесата?

  3 Не за нечестивия ли е погибелта, и не за злосторника ли е напастта?

  4 Не видя ли Той пътищата ми и не брои ли всичките ми крачки?2

  5 Ако съм ходил в суета, и ако ногата ми е бързала към лукавство, -

  6 нека ме претеглят с къпоните на правдата, и Бог ще узнае моята непорочност.

  7 Ако стъпките ми са се отклонявали от пътя, и сърцето ми е следвало очите ми, и ако нещо нечисто се е залепило по ръцете ми,3

  8 нека аз сея, а друг да яде, и нека потомците ми бъдат изкоренени.4

  9 Ако сърцето ми се е прелъстявало от жена и ако съм дебнел при вратата на ближния си, -5

10 нека жена ми мели на другиго, и нека други се подиграват с нея,6

11 защото това е престъпление, това е беззаконие, което подлежи на съд;7

12 това е огън, който пояжда до изтреба, който би изкоренил всичкия ми имот.8

13 Ако немарех за правата на слугата и слугинята, когато са имали спор с мене,9

14 какво щях да правя, ако Бог въстанеше? И ако Той ме погледнеше, какво можех Му отговори?

15 Нали Той, Който е създал мене в утробата, е създал и него и еднакво ни е образувал в утробата?

16 Отказвал ли съм просбата на нуждаещи се и изнурявал ли съм очите на вдовица?10

17 Самичък ли съм изяждал залъка си, и не е ли ял от него и сирак?11

18 Защото от детинство е расъл той с мене като с баща, и от утробата си майчина съм ръководил вдовица.12

19 Ако видех някого да погинва без дреха и сиромаха без покрив, -13

20 чреслата му не са ли ме благославяли, и той не е ли бивал стоплян с вълната от овците ми?14

21 Ако съм дигал ръка върху сирак, когато виждах, че имам опора пред портите,15

22 нека рамото ми се отдели от гърба, и нека ръката ми се откъсне от лакътя,16

23 защото наказанието от Бога е страшно за мене: пред Неговото величие аз не бих устоял.17

24 Взимал ли съм златото за моя опора и казвал ли съм на съкровището: ти си моя надежда?18

25 Радвал ли съм се, че богатството ми беше голямо, и че ръката ми беше спечелила много?

26 Гледайки слънцето, как свети, и месечината, как величествено върви,19

27 прелъстих ли се в дълбините на сърцето си, и целувах ли с уста ръката си?20

28 Това щеше да бъде също тъй престъпление за съд, защото в такъв случай аз бих се отрекъл от Бога Всевишняго.21

29 Радвах ли се за гибелта на врага си и тържествувах ли, кога го постигаше злочестина?22

30 Аз не позволявах на устата си да грешат с проклеване душата му.

31 Не казваха ли човеците от моята шатра: о, кой не се е насищал от неговите месни гозби?

32 Странник не нощуваше на улицата; вратата си отварях на пътника.23

33 Да бях скривал грешките си като човек, потуляйки в гърдите си моите пороци,24

34 щях да се боя от голямото общество, и презрението на еднородците щеше да ме плаши, и аз щях да си мълча и не щях да излизам вън от вратата.

35 О, да имаше кой да ме изслуша! Ето моето желание: Вседържителят да ми отговаря, и защитникът ми да състави записки;

36 щях да ги нося на раменете си и щях да ги възлагам като венец;

37 щях да му обадя числото на крачките си, щях да се сближа с него като с княз.

38 Ако нивите ми викаха против мене, и браздите им се оплакваха от мене,

39 ако съм ял плодовете им безплатно и съм измъчвал живота на земеделците,25

40 нека вместо жито расте бодил и вместо ечемик - къклица. Думите Иовови се свършиха.


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 34:1-2, Сир. 9:5, Мат. 5:28

2 Иов 23:10, 34:21, Пс. 138:3

3 Пс. 7:4

4 Лев. 26:16, Втор. 28:30, 28:38

5 Иов 24:15

6 Втор. 28:30

7 Бит. 38:24, Лев. 20:10

8 Ис. 47:14

9 Еф. 6:9, Кол. 4:1

10 1 Иоан 3:17, Иак. 2:15-16

11 Лук. 14:13

12 Иов 29:16, Сир. 4:10

13 Ис. 58:7

14 Втор. 24:13

15 Ис. 58:4

16 Зах. 11:17

17 Бит. 50:19

18 Пс. 61:11, Марк. 10:24

19 Втор. 4:19, Иез. 8:16

20 3 Царств. 19:18

21 Тит 1:16

22 Притч. 24:17

23 Бит. 19:2, Рим. 12:13, Евр. 13:2

24 Бит. 3:8, Ос. 6:7

25 Иак. 5:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава