Книга на Иов - Глава  33

  1 И тъй, слушай, Иове, речите ми и внимавай върху всичките ми думи.

  2 Ето, отварям устата си, езикът ми говори в гърлото ми.

  3 Думите ми са от искреност на сърцето ми, и устата ми ще произнесат чисто знание.

  4 Дух Божий ме е създал, и диханието Вседържителево ми е дало живот.1

  5 Ако можеш, отговаряй ми и застани пред мен.

  6 Ето ме мене, според твоето желание, вместо Бога. И аз съм направен от кал;2

  7 поради това страхът пред мене не може да те смути, и ръката ми не ще бъде тежка за тебе.

  8 Ти ми говори на ухото, и аз чух звука на думите:

  9 "чист съм, без порок, невинен съм, и в мене няма неправда;3

10 а Той намери обвинение против мене и ме смята за Свой противник;4

11 нозете ми тури в клада, наглежда всичките ми пътища."5

12 Ето, в това ти не си прав, отговарям ти, защото Бог е по-горе от човека.6

13 За какво ти е да се бориш с Него? Той не дава сметка за никакви Свои дела.

14 Бог говори веднаж и, ако това не забележат, още веднаж:7

15 на сън, в нощно видение, когато сън наляга човеците, във време, кога дремят на леглото.8

16 Тогава Той открива на човека ухото и запечатва Своето наставление,9

17 за да отведе човека от някое предприятие и да отстрани от него гордостта,

18 за да отведе душата му от пропаст и живота му от поражение с меч.

19 Или бива вразумяван с болест на постелката си и с люта болка във всичките си кости, -

20 и животът му се отвръща от хляба, и душата му - от обичната храна.10

21 Плътта на него изчезва, тъй че не се вижда; костите му, които се не виждат, се подават.

22 Душата му се приближава към гроба, и животът му - към смъртта.

23 Ако има у него Ангел-наставник, един от хиляда, за да показва на човека правия му път, -11

24 Бог ще се умилостиви над него и ще каже: освободи го от гроба; Аз намерих откуп.12

25 Тогава тялото му ще се освежи повече, отколкото на младини; той ще се върне към дните на младините си.

26 Ще се моли Богу, и Той ще бъде милостив към него; с радост поглежда лицето му и възвръща на човека праведността му.13

27 Той ще гледа людете и ще казва: "грешил съм и кривил съм правдата, и не ми е въздадено;

28 Той освободи душата ми от гроба, и животът ми вижда светлина."14

29 Ето, всичко това Бог върши два-три пъти с човека,

30 за да отведе душата му от гроба и да го просвети със светлината на живите.15

31 Внимавай, Иове, слушай ме, мълчи, и аз ще говоря.

32 Ако имаш какво да кажеш, отговаряй; говори, защото желал бих да се оправдаеш;

33 ако ли не, то слушай ме: мълчи, и аз ще те науча на мъдрост.


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 1:2, Пс. 32:6, 103:30

2 Иов 10:9, Екл. 12:7

3 Иов 10:7, 16:17, 23:10

4 Иов 13:24, 19:11

5 Иов 13:27

6 Иов 34:7

7 Числ. 23:19, 1 Царств. 15:29

8 Иов 4:13

9 2 Царств. 7:27, Ис. 50:4

10 Пс. 106:18

11 Бит. 48:16, Зах. 3:1, 1 Тим. 2:5

12 Пс. 90:15, Ис. 43:1-2, Ос. 13:14

13 Пс. 49:15, Ис. 58:9

14 1 Кор. 11:32

15 Пс. 55:14, 102:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава