Книга на Иов - Глава  34

  1 Продължи Елиуй и рече:

  2 изслушайте, мъдри, речта ми, и приклонете ухо към мене, разумни!

  3 Защото ухото разбира думите, както небцето различава вкуса на храната.1

  4 Нека разсъдим между себе си и разпознаем, що е добро.

  5 Ето, Иов каза: "аз съм прав, ала Бог ме лиши от съд.2

  6 Трябва ли аз да лъжа против своята правда? Раната ми е неизцерима - рана без вина."3

  7 Има ли човек като Иова, който пие подигравките като вода,4

  8 другарува с ония, които вършат беззаконие, и ходи с нечестивци?

  9 Защото той бе рекъл: няма полза за човека да угажда Богу.5

10 И тъй, чуйте ме, мъже разумни! Не може да има у Бога неправда или у Вседържителя неправосъдие,6

11 защото Той постъпя с човек според делата му и въздава на мъж според пътищата му.7

12 Наистина, Бог не върши неправда, и Вседържителят не извършва съд.

13 Кой, освен Него, промишлява за земята? И кой управлява цяла вселена?8

14 Ако Той обърнеше сърцето Си към Себе Си и вземеше при Себе Си нейния дух и нейното дихание, -9

15 завчас щеше да погине всяка плът, и човек щеше да се върне в праха.10

16 И тъй, ако имаш разум, слушай това и внимавай на думите ми.

17 Който мрази правдата, може ли да господарува? И можеш ли ти обвини Всеправедния?

18 Може ли да се каже на царя: ти си нечестивец, и на князете: вие сте беззаконници?

19 Но Той не гледа и на лицата на князете и не предпочита богат пред беден, защото всички тия са дело на ръката Му.11

20 Те умират внезапно, по среднощ народът ще се възмути, и те изчезват; и изпъждат силните не със сила.

21 Защото Неговите очи са над пътищата на човека, и Той вижда всичките му крачки.

22 Няма тъма, нито смъртна сянка, дето биха могли да се укрият ония, които вършат беззаконие.

23 Затова Той не иска вече от човека, да отиде на съд с Бога.

24 Той съкрушава силните без изследване и туря други на техните места,12

25 защото Той прави известни техните дела и ги събаря нощем, и те биват изтребени.13

26 Той ги поразява като беззаконни люде пред очите на другите,

27 задето те са се отвърнали от Него и не са разбрали Неговите пътища,14

28 тъй че дойде до Него викът на бедните, и Той чу стенанието на угнетените.15

29 Даде ли Той тишина, кой може я смути? Скрие ли лицето Си, кой може Го видя? било то за народа, или за един човек,16

30 за да не царува лицемерецът народу за съблазън.17

31 Към Бога трябва да се казва: "претърпях, няма вече да греша.

32 А което аз не зная, научи ме; и ако съм направил беззаконие, няма вече да правя."

33 По твоето ли разбиране трябва Той да въздава? И понеже ти отхвърляш, на тебе остава да избираш, а не мене; говори каквото знаеш.

34 Умните люде ще ми кажат, и мъдрият мъж, който ме е слушал:

35 Иов умно не говори, и думите му нямат смисъл.

36 Желал бих, Иов напълно да бъде изпитан, според отговорите му, които са свойствени на нечестиви люде.

37 Инак, към греха си той ще прибави отстъпление, ще ръкопляска между нас и още по-много ще наговори против Бога.


Предишна глава Следваща глава


1 Иов 12:11

2 Иов 13:18, 23:10, 35:2

3 Иов 6:4

4 Иов 15:16

5 Иов 9:22, Мал. 3:14

6 Иов 8:3, 36:23

7 Притч. 24:12, Рим. 2:6

8 Иов 38:4

9 Пс. 103:29

10 Бит. 3:19

11 Втор. 10:17, 2 Парал. 19:7, Прем. 6:7, Сир. 35:12, Деян. 10:34, 1 Петр. 1:17, Рим. 2:11, Гал. 2:6, Еф. 6:9

12 Притч. 5:21

13 Иов 27:20

14 Пс. 27:5

15 Пс. 9:13

16 Иоан 14:27, Рим. 8:34

17 Ос. 13:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава