Книга на Иов - Глава  35

  1 Продължи Елиуй и рече:

  2 намираш ли справедливо това, що каза: "аз съм по-прав от Бога"?1

  3 Ти каза: "каква полза за мен? и каква печалба бих имал повече, ако бих и грешил?"

  4 Аз ще отговоря на тебе и на твоите приятели:

  5 погледни на небето и виж; взри се в облаците, те са по-високо от тебе.

  6 Ако ти грешиш, какво правиш Нему? И ако престъпленията ти се умножават, какво причиняваш Нему?2

  7 Ако си праведен, какво Му даваш? Или какво Той получава от ръката ти?3

  8 Твоето нечестие се отнася към човек като тебе, и твоята праведност към човешки син.

  9 От многото притеснители пъшкат притесняваните и от ръцете на силните пищят;4

10 но никой не казва: де е Бог, моят Творец, Който дава песни нощем,5

11 Който ни научава повече от земните добитъци и ни вразумява повече от небесните птици?6

12 Там те пищят, и Той им не отговаря поради гордостта на лошите люде.7

13 Ала не е истина, че Бог не чува, и Вседържителят не гледа това.8

14 Макар и да казваш, че Го не видиш, но съдът е пред Него, и - очаквай го.9

15 Но сега, понеже гневът Му не го посети, и той го не опита във всичката строгост,

16 затова Иов отвори лекомислено устата си и безразсъдно пръска думи.


Предишна глава Следваща глава


1 Иов 32:2, 34:5

2 Иер. 7:19

3 Иов 22:3

4 Иов 24:12

5 Пс. 41:9

6 2 Петр. 2:12

7 Иов 27:9, Притч. 15:29

8 Ис. 1:15, Иоан 9:31

9 Иов 23:9, Екл. 3:17, 12:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.3, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава