Книга на Иов - Глава  36

  1 Продължи Елиуй и рече:

  2 почакай ме малко, и аз ще ти явя, че има още какво да кажа за Бога.

  3 Ще почна разсъжденията си отдалеч и ще въздам на моя Създател справедливост,1

  4 защото думите ми никак не са лъжа: пред тебе е съвършеният в познанията.2

  5 Ето, Бог е могъщ и не презира силния с крепкото Си сърце;

  6 Той не поддържа нечестивите и на угнетените въздава правото:

  7 не отвръща очите Си от праведниците, но заедно с царе ги туря завинаги на престол, и те се въздигат.3

  8 Ако пък са оковани с вериги и се държат в оковите на неволята,4

  9 Той им посочва делата им и беззаконията им, понеже са се умножили,

10 и отваря ухото им за вразумяване и им говори да се отдръпнат от нечестието.5

11 Ако послушат и Му служат, ще прекарат дните си в доброчестина и годините си в радост;6

12 ако пък не послушат, ще загинат от стрела и ще умрат в безумие.7

13 Но лицемерците хранят в сърцето си гняв и не се обръщат към Него, кога ги вързва в окови;8

14 затова душата им умира в младини, и животът им изгасва с блудници.

15 Той спасява сиромаха от неволята му и, кога е угнетен, отваря му ухото.9

16 И тебе би извел Той от теснина на простор, дето няма стеснение, и слаганото на трапезата ти би било пълно с тлъстина;10

17 но ти си препълнен с размишления на нечестивци; съд и осъждане са близки за теб.

18 Да те не порази Божият гняв с наказание! Голям откуп не ще те избави.11

19 Ще даде ли Той някаква цена на твоето богатство? Не, - нито на златото, нито на какво и да е съкровище.

20 Не желай оная нощ, когато народите се изтребват на мястото си.

21 Пази се, не се поддавай на нечестието, което си предпочел пред страданието.12

22 Бог е висок по силата Си, и кой е такъв, като Него, наставник?13

23 Кой ще посочи Нему пътя Му? Кой може каза: Ти постъпваш несправедливо?

24 Не забравяй да величаеш делата Му, които човеците виждат.

25 Всички човеци могат да ги видят: човек може да ги изглежда отдалеч.

26 Ето, Бог е велик, и ние не можем да Го познаем; броят на годините Му е неизследим.14

27 Той събира водните капки; те в множество се изливат на дъжд;

28 капят из облаците и се изливат изобилно върху човеците.

29 Кой може тъй също разумя ширинето на облаците, трясъка на шатрата Му?15

30 Ето, Той разпростира над тях светлината Си и покрива морското дъно.

31 Оттам Той съди народите, дава храна в изобилие.

32 Той крие в дланите Си трескавицата и заповядва й кого да удари.

33 Трясъкът й дава да се знае за нея; добитъкът тъй също усеща, какво става.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 50:6

2 2 Кор. 2:17

3 Пс. 32:18, 112:7

4 Пс. 106:10

5 Иов 33:16

6 2 Парал. 33:13

7 Лук. 19:42

8 Мат. 23:27

9 Пс. 34:10, Ис. 66:2

10 2 Парал. 18:31, Пс. 17:20

11 1 Царств. 12:3, Притч. 11:4

12 Евр. 6:11

13 1 Царств. 3:18

14 1 Тим. 6:16, Пс. 101:28, Дан. 6:26

15 Пс. 103:2, Притч. 8:28

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава