Книга на Иов - Глава  37

  1 И от това трепери сърцето ми и се е подигнало от мястото си.

  2 Слушайте, слушайте гласа Му и гърма, който излиза из устата Му.

  3 Под цялото небе се прониса гърмежът Му, и светкавицата Му - до краищата на земята.1

  4 След Него гърми глас; гърми Той с гласа на Своето величие и го не възпира, кога гласът Му бъде чут.

  5 Чудно гърми Бог с гласа Си, върши велики дела, за нас непостижими.2

  6 Защото Той казва на снега: падай на земята; също ситният дъжд и едрият дъжд са в Негова власт.3

  7 Той слага печат върху ръката на всеки човек, за да знаят всички човеци делото Му.

  8 Тогава звярът отива в убежище и си остава в леговището.4

  9 От юг иде буря, от север - студ.

10 От духването Божие става лед, и водната повърхност се свива.

11 Също с влага Той напълня черните облаци, и облаците сипят светлината Му,

12 и те тръгват според намеренията Му, за да изпълнят, което им заповядва, по лицето на обитаваната земя.

13 Той им заповядва да отидат или за наказание, или в благоволение, или за помилване.

14 Вслушай се в това, Иове; стой и разумявай чудните Божии дела.5

15 Знаеш ли, как Бог разполага с тях и заповядва на светлината да блещи из Неговия облак?

16 Разумяваш ли равновесието на облаците, чудното дело на Най-Съвършения в знанието?

17 Как се стопля дрехата ти, когато Той успокоява земята от юг?

18 Ти ли с Него разпъна небесата, яки като изляно огледало?6

19 Научи ни, какво да Му кажем. В тоя мрак ние не можем нищо да съобразим.

20 Ще Му бъде ли обадено, какво говоря аз? Казал ли е някой, че Нему се съобщава, каквото е говорено?

21 Сега се не вижда бляскава светлина в облаците, но ще полъхне вятър и ще ги разчисти.

22 Хубавото време дохожда от север, и около Бога е страшно великолепие.

23 Вседържител е! Ние Го не постигаме. Велик е по сила, по съд и по пълнота на правосъдието. Той никого не угнетява.7

24 Поради това да благоговеят пред Него човеците, и да треперят пред Него всички мъдри по сърце!


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 17:15

2 Пс. 28:3, 76:19, Иов 5:9

3 Пс. 32:9, 147:5

4 Пс. 103:22

5 Пс. 110:2

6 Ис. 44:24

7 Иов 9:4, 12:13, 12:16, Пс. 144:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава