Книга на Иов - Глава  38

  1 (Когато Елиуй престана да говори,) Господ отговори на Иова из бурята и рече:1

  2 кой е тоя, който омрачава Провидението с думи без смисъл?

  3 Препаши сега кръста си като мъж: Аз ще те питам, и ти Ми обяснявай:2

  4 де беше ти, когато полагах основите на земята? - кажи, ако знаеш.3

  5 Кой й определи мярката, ако знаеш? Или кой е опъвал по нея въжето?4

  6 На какво са закрепени основите й, или кой положи крайъгълния й камък,5

  7 при общото ликуване на утринните звезди, когато всички Божии синове възклицаваха от радост?6

  8 Кой затвори морето с врата, когато се то изтръгна, та излезе като из утроба,7

  9 когато облаците направих негово облекло и мъглата - негови пелени,

10 и му утвърдих Моя наредба и поставих ключалки и врата,8

11 и казах: дотука ще дойдеш и няма да преминуваш, и тука е границата на гордите твои вълни?

12 Давал ли си ти някога през живота си заповед на утринта и посочвал ли си на зората мястото й,

13 за да обгърне тя краищата на земята и да изтърси от нея нечестивците,

14 за да се измени земята като глина под печат и да стане като разноцветно облекло,

15 да се отнеме от нечестивците светлината им и да се съкруши дръзката им ръка?9

16 Слизал ли си в дълбочината морска и влизал ли си да изследваш бездната?10

17 Отваряли ли са се за тебе вратата на смъртта, и видял ли си ти вратата на смъртната сянка?11

18 Изгледал ли си ширината на земята? Разправи, ако знаеш всичко това.

19 Де е пътят към жилището на светлината, и де е мястото на тъмата?

20 Ти трябва да си стигал до границите й и знаеш пътеките към дома й.

21 Ти знаеш това, защото тогава си бил вече роден, и броят на дните ти е твърде голям.12

22 Влизал ли си ти в пазилищата на снега и видял ли си съкровищата на градушката,

23 които Аз пазя за смутно време, за ден на битка и война?13

24 По кой път се разлива светлината и се разнася източният вятър по земята?

25 Кой отваря потоците за изливане на водата и път за гръмоносни светкавици,14

26 за да вали дъжд върху безлюдната земя, върху пустинята, дето няма човек,

27 за да насища пустинята и степта и да възбужда злачните зародиши да изникват?15

28 Дъждът има ли баща? Или кой ражда капките на росата?16

29 Из чия утроба излиза ледът, и небесния скреж, - кой го ражда?

30 Водите като камък се затвърдяват, и повърхността на бездната замръзва.

31 Можеш ли върза възела на Хима и да развържеш връзките на Кесил?17

32 Можеш ли да извеждаш съзвездията на времето им и да водиш Ас с децата й?

33 Знаеш ли наредбите на небето, можеш ли натъкми то да владее над земята?18

34 Можеш ли дигна гласа си до облаците, за да те покрие обилно вода?

35 Можеш ли да пращаш светкавици, и те ще тръгнат ли и ще ти кажат ли: ето ни?

36 Кой вложи мъдрост в сърцето, или кой даде смисъл на разума?19

37 Кой може да преброи облаците със своята мъдрост и да удържи съдовете на небето,20

38 когато прахът се обръща в кал, и буците се слепват?

39 Ти ли ловиш плячка за лъвицата и насищаш лъвчетата,21

40 когато те лежат в леговищата или почиват под сянка в засада?

41 Кой приготвя на враната храната й, кога пиленцата й, скитайки се без храна, викат към Бога?22


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 19:18, 3 Царств. 19:11, Иез. 1:4

2 Иов 40:2

3 Бит. 1:1

4 Притч. 30:4

5 Иов 26:7

6 Дан. 7:10

7 Иов 26:10

8 Притч. 8:29, Пс. 103:9

9 Иов 18:5-6, Иез. 33:22

10 Пс. 76:20

11 Иов 10:21, Ис. 14:9

12 Пс. 38:5

13 Изх. 9:14-15, Иис. Нав. 10:11

14 Пс. 134:7, Иер. 10:13

15 Пс. 10:35

16 Иов 5:10, 36:27, Иер. 14:22

17 Иов 9:9, 13:10

18 Иер. 31:35

19 Иов 32:8

20 26:8

21 Пс. 103:21

22 Пс. 146:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава