Книга на Иов - Глава  4

  1 И отговори Елифаз Теманец и рече:1

  2 ако се опитаме да ти кажем една дума, не ще ли ти стане мъчно? Но кой може да се сдържи да не говори!

  3 Ето, ти си мнозина съветвал и си подкрепял изнемощели ръце,2

  4 твоите думи са изправяли падащия, и си укрепял отмалели колене.3

  5 А сега нещастието дойде до тебе, и ти изнемощя; допря до тебе, и ти падна духом.

  6 Твоята богобоязливост не трябва ли да бъде твоя надежда, и непорочността на твоите пътища - твое упование?

  7 Спомни си, погивал ли е някой невинен, и де праведните са бивали изкоренявани?

  8 Както съм виждал, които са орали нечестие и сели зло, него пожънват;4

  9 от духването Божие погиват, и от духа на гнева Му изчезват.5

10 Ревът на лъва и гласът на рикащия замлъква, и зъбите на лъвчетата се изкъртват;6

11 силният лъв загива по липса на плячка, и децата на лъвицата се разпръсват.

12 И ето, към мене скришом долетя дума, и ухото ми долови нещо от нея.

13 Сред размишления за нощни видения, когато сън наляга човеците,7

14 мене обхвана ужас и трепет и разтресе всичките ми кости.8

15 И дух премина над мене; космите ми настръхнаха.

16 Той застана, - но аз не разпознах образа му, - само облик беше пред очите ми; тихо веене, - и аз чувам глас:

17 човек по-праведен ли е от Бога? И мъж по-чист ли е от своя Творец?9

18 Ето, Той и на слугите Си не доверява и у Ангелите Си съглежда недостатъци:10

19 толкова повече у онези, които обитават жилища от кал, чиито основи са прах и които се изтребват по-скоро и от молец.11

20 Между заран и вечер те се разсипват; няма да забележиш, как ще изчезнат съвсем.12

21 Не погиват ли с тях и достойнствата им? Те умират, без да са станали мъдри.


Предишна глава Следваща глава


1 Иов 15:1, 22:1

2 Евр. 12:12

3 Ис. 35:3

4 Иов 15:35, Пс. 7:15

5 2 Царств. 22:16, 2 Сол. 2:8

6 Пс. 57:7, Наум 2:12

7 Иов 33:15

8 Дан. 10:8

9 Иов 9:2, 15:14, 25:4

10 Иов 15:15, 2 Петр. 2:4, Иуд. 1:6

11 Иов 25:6, 2 Кор. 5:1

12 Пс. 36:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава