Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга на Иов - Глава  40

Книга на Иов - Глава  40

  1 Отговори Господ на Иова из бурята и рече:

  2 препаши като мъж кръста си: Аз ще те питам, а ти Ми обяснявай.1

  3 Съда Ми ли искаш да обориш, да Ме обвиниш ли, та себе си да оправдаеш?

  4 Такава ли е твоята мишца, както на Бога? И можеш ли като Него да загърмиш с глас?

  5 Украси се тогази с величие и слава, облечи се в блясък и великолепие;

  6 излей яростта на гнева си, погледни всичко, що е горделиво, и го смири;

  7 погледни всички високомерни и ги унизи, и съсипи нечестивите на местата им;

  8 зарови ги всички в земята и покрий лицата им с тъма.

  9 Тогава и Аз ще призная, че твоята десница може да те спасява.

10 Ето бегемотът, който съм създал, както и тебе; той яде трева като вол;

11 ето, неговата сила е в бедрата му, и якостта му - в мишците на корема му;

12 размахва опашката си като кедър; а жилите на бедрата му са преплетени;

13 краката му са като медни тръби; костите му са като железни пръти;

14 това е върхът на Божиите пътища: само Оня, Който го е сътворил, може да приближи меча Си до него;

15 планините му принасят храна, и там всички полски зверове играят;

16 той си ляга под сенчестите дървета, под покрива на тръстиката и в блатата;

17 сенчестите дървета го покриват със сянката си; върбите край потоците го окръжават;

18 ето, той пие от реката и не бърза; остава си спокоен, ако ще би Иордан да хлуйне към устата му.

19 Ще го хване ли някой открито и ще продупчи ли носа му с кука?

20 Можеш ли извлече с въдица левиатана и с връв да го вържеш за езика?

21 Ще вденеш ли халка в ноздрите му? Ще прободеш ли с шило челюстта му?

22 Ще ли ти се много моли и ще ли ти говори кротко?

23 Ще направи ли договор с тебе, ще го вземеш ли завинаги като свой роб?

24 Ще се забавляваш ли с него като с птичка, и ще го вържеш ли зарад момиченцата си?

25 Ще го продават ли другарите по лов, ще го делят ли между хананейските търговци?

26 Можеш ли промуши кожата му с копие и главата му с рибарска вила?

27 Тури на него ръката си и помни за борбата: занапред не ще посмееш.

Предишна глава Следваща глава

1 Иов 38:3

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава