Книга на Иов - Глава  41

  1 Надеждата е суетна: не ще ли паднеш само от един негов поглед?1

  2 Няма дотолкоз сърцат, който би се осмелил да го побезпокои; а кой може устоя пред Моето лице?

  3 Кой Ми е дал по-напред, та и Аз да му върна? Под цялото небе всичко е Мое.2

  4 Няма да премълча за членовете му, за силата и хубавата тяхна съразмерност.

  5 Кой може отгърна горнището на дрехата му, кой ще се приближи до двойните му челюсти?

  6 Кой може отвори вратата на лицето му? Зъбите му наоколо - ужас,

  7 яките му щитове - великолепие; те са скрепени като с твърд печат;

  8 един до друг се допират тъй близко, че и въздух не минава помежду им;

  9 един до друг стоят набито, слепили се и не се разместят.

10 Кога киха, издава светлина; очите му са като ресниците на зората;

11 от устата му излизат пламъци, изкачат огнени искри;

12 от ноздрите му излиза пара, като от възвряло гърне или котел.

13 Дъхът му въглища разпаля, и от устата му пламък излиза.

14 На врата му сила обитава, и пред него ужас тича.

15 Месестите части на тялото му са сплътени яко помежду си, не мърдат.

16 Сърцето му е твърдо като камък, и кораво като долния воденичен камък.

17 Кога се подига, юнаци треперят, съвсем се губят от ужас.

18 Който меч се допре о него, не удържа, не удържа ни копие, ни сулица, ни броня.

19 Желязото смята за слама, медта - за гнило дърво.

20 Дъщерята на лъка не ще го подгони; камъните на прашката в плява се обръщат за него.

21 Боздуган за него е като сламка; над фученето на сулицата той се смее.

22 Под него има остри камъни, и той лежи върху острите камъни в калта.

23 Той прави морската дълбочина да ври като котел, и морето превръща в кипнала мас;

24 отподире си оставя светла диря; бездната изглежда белизнява.

25 На земята няма подобен нему: той е сътворен безстрашен;

26 на всичко, що е високо, гледа смело; той е цар над всички синове на гордостта.


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 50:44

2 Изх. 19:5, Втор. 10:14, Пс. 23:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава