Книга на Иов - Глава  42

  1 Отговори Иов на Господа и рече:

  2 зная, че Ти всичко можеш, и че намерението Ти не може да бъде спряно.1

  3 Кой е този, който помрачава Провидението, без да разбира нещо? Тъй, аз говорих онова, що не разбирах, за чудни мен дела, които не знаех.2

  4 Послушай ме, виках аз, и ще говоря, и каквото Те питам, обясни ми.

  5 Слушал бях за Тебе със слуха на ухото; сега пък очите ми Те виждат;3

  6 затова аз се отричам и разкайвам в прах и пепел.

  7 И отподир, след като Господ изговори на Иова тия думи, каза на Елифаза Теманеца: разпали се гневът Ми против тебе и против двамата твои другари, задето говорихте за Мене не тъй вярно, както Моят раб Иов.4

  8 Затова, вземете със себе си седем телеца и седем овена, па идете при Моя раб Иова и пренесете за себе си жертва; и Моят раб Иов ще се помоли за вас, защото само неговото лице ще приема, за да ви не отхвърля, задето говорихте за Мене не тъй вярно, както Моят раб Иов.5

  9 И отидоха Елифаз Теманец, Вилдад Савхеец и Софар Наамец, и сториха, както Господ им заповяда, - и Господ прие лицето Иовово.

10 И върна Господ Иову загубата, когато той се помоли за приятелите си; и даде Господ на Иова двойно повече от онова, що имаше по-преди.6

11 Тогава дойдоха при него всичките му братя и всичките му сестри и всичките му напрежни познайници, та ядоха с него хляб в къщата му и тъжиха с него, и утешаваха го за всичкото зло, що Господ му бе напратил, и дадоха му всякой по кесита и по златен пръстен.

12 И благослови Бог последните дни на Иова повече от напрежните: той имаше четиринайсет хиляди дребен добитък, шест хиляди камили, хиляда рала волове и хиляда ослици.7

13 Имаше и седем сина и три дъщери.

14 И нарече първата Емима, втората - Касия, а третата - Керенхапух.

15 И нямаше по цялата земя такива хубави жени, както Иововите дъщери, и баща им даде тям наследство между братята им.

16 После това Иов живя сто и четирийсет години, и видя синове и внуци до четвърто коляно.8

17 И умря Иов стар и сит на живот.


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 18:14, Мат. 19:26

2 Иов 38:2, Пс. 39:6

3 Ис. 55:3, Лук. 5:8

4 Иов 2:11, 27:7

5 Бит. 20:7, Иак. 5:16

6 Втор. 30:3, Евр. 11:34, Марк. 10:30

7 Иов 1:3

8 Притч. 3:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава