Книга на Иов - Глава  5

  1 Викай, ако има кой да ти отговаря. И към кого от светиите ще се обърнеш?

  2 Тъй, гняв убива глупеца, и раздразнителност погубва безумеца.

  3 Видях, как глупец се укоренява, и веднага проклех дома му.1

  4 Децата му са далеч от щастие, тях ще бият при портите, и не ще има защитник.

  5 Жетвата му ще изяде гладният, през трънето ще я извлече, и жадните ще погълнат имота му.

  6 Тъй, не из праха излиза скръбта, и не из земята изниква злочестието;

  7 ала човек се ражда, за да страда, както искрите - за да летят нагоре.2

  8 Но аз бих се обърнал към Бога и бих предал делото си Богу,

  9 Който твори дела велики и неизследими, чудни, безброй,3

10 дава дъжд на земята и праща вода на полетата;4

11 унижените поставя на високо, и натъжените биват издигани за спасение.

12 Той разрушава кроежите на коварните, и ръцете им не довършват предприетото.

13 Той хваща мъдрите с тяхното лукавство, и кроежът на хитрите се осуетява:5

14 денем те срещат тъмнина и по пладне ходят пипнешком, както нощем.6

15 Той избавя сиромаха от меч, от устата им и от ръката на силния.

16 И за злочестника има надежда, и неправдата затваря устата си.

17 Блажен е онзи човек, когото Бог вразумява, и затова не отхвърляй наказанието на Вседържителя,7

18 защото Той нанася рани и Сам ги превързва; Той поразява, и Неговите ръце лекуват.8

19 В шест беди ще те избави и в седмата зло не ще те досегне.9

20 Във време на глад ще те избави от смърт, и на война - от силата на меча.10

21 От бича на езика ще се укриеш, и не ще се уплашиш от опустошение, кога дойде.11

22 На опустошение и глад ще се посмееш и от зверове земни не ще се уплашиш, -

23 защото си в съюз с камъните полски, и полските зверове са в мир с тебе.12

24 И ще узнаеш, че шатрата ти е в безопасност, ще си гледаш къщата и няма да съгрешиш.

25 И ще видиш, че семето ти е многобройно, и издънките ти - като трева на земята.

26 Ще влезеш в гроб, кога стигнеш до зрялост, както се склаждат на времето си житните снопове.

27 Ето, това сме изследвали: тъй си е то; чуй го и си го забележи.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 36:35

2 Иов 14:1

3 Иов 9:10, Пс. 71:18

4 Иов 36:27, Пс. 146:8

5 1 Кор. 3:19-20

6 Втор. 28:29

7 Притч. 3:11, Иак. 1:12, Евр. 12:5, Откр. 3:19

8 Втор. 32:29

9 Пс. 90:10, Ис. 43:2

10 Пс. 32:19

11 Пс. 54:22, Притч. 26:22

12 Пс. 90:12, Ис. 11:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава