Книга на Иов - Глава  6

  1 Отговори Иов и рече:

  2 о, да бяха вярно претеглени воплите ми, и заедно с тях да бяха турили на къпони страданието ми!

  3 То навярно би дошло по-тежко от морския пясък! Затова думите ми са жестоки.1

  4 Защото стрелите на Вседържителя са в мене; духът ми пие отровата им; ужасите Божии се опълчиха против мене.2

  5 Реве ли див осел при трева? Мучи ли бик над кърмата си?

  6 Яде ли се блудкавото без сол, и има ли вкус яйчен белтък?

  7 До което душата ми не искаше да се допре, то е моя гнусна храна.

  8 О, да се сбъднеше желанието ми, и Бог да изпълнеше ожиданието ми!

  9 О, да благоволеше Бог да ме смаже, да простреше ръката Си и да ме поразеше!3

10 Това ще ми бъде все още утеха, и аз щях да се крепя в моята безмилостна болест, понеже не се отрекох от думите на Светаго.

11 Колко ми е силата, та да се надявам на мене си? И какъв е краят, та да продължавам живота си?

12 Каменна якост ли е якостта ми? И мед ли е плътта ми?4

13 Има ли в мене помощ за мене, и има ли за мене някоя опора?

14 Към страдалеца трябва да има съжаление от приятеля му, стига само да не е престанал да се бои от Вседържителя.

15 Но моите братя са неверни като потоци, като бързотечни потоци,5

16 които са потъмнели от лед и в които се крие сняг.

17 Кога стане топло, те намаляват, а във време на жега изчезват от местата си.

18 Изменят посоката на пътищата си, нахлуват в пустинята и се изгубват;

19 поглеждат към тях Темайските пътеки, надяват им се Савейските пътища,

20 но остават посрамени в своята надежда: отиват там и червят се от срам.

21 Тъй и вие сега сте нищо: видяхте страшното и се уплашихте.

22 Казах ли: дайте ми, или платете за мене от вашия излишък;

23 избавете ме от ръката на неприятеля и ме изкупете от ръката на мъчителите?

24 Научете ме, и аз ще млъкна; посочете, в какво съм съгрешил.

25 Колко силни са думите на правдата? Ала какво доказват вашите изобличения?

26 Вие измисляте думи за изобличение. На вятър хвърляте думите си.6

27 Нападате сирака и копаете яма на приятеля си.

28 Но моля ви, погледнете ме: ще говоря ли лъжа пред ваше лице?

29 Разгледайте, има ли неправда? Разгледайте, - правдата е моя.

30 Има ли в езика ми неправда? Нима небцето ми не може да различи лошото?


Предишна глава Следваща глава


1 Притч. 27:3

2 Втор. 32:23, Пс. 37:3

3 Иов 7:16, 13:21

4 1 Кор. 10:13

5 Иов 19:13, Пс. 87:19

6 Иов 16:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава