Книга на Иов - Глава  9

  1 Отговори Иов и рече:

  2 наистина, зная, че това е тъй; но как ще се оправдае човек пред Бога?1

  3 Ако поиска да влезе в препирня с Него, не ще му отговори нито на едно от хиляда.

  4 Той е мъдър по сърце и мощен по сила; кой е въставал против Него и е оставал на покой?2

  5 Той преместя планините, и те са неузнаваеми: превръща ги в гнева Си;3

  6 поместя земята от мястото й, и стълбовете й треперят;

  7 каже на слънцето, - и то не изгрява, и на звездите туря печат.4

  8 Той Сам простира небесата и ходи по морското висине;5

  9 сътворил е Ас, Кесил и Хима6 и скривалищата южни;

10 върши дела велики, неизследими и чудни, безброй.7

11 Ето, Той ще мине пред мен, и аз не ще Го видя; ще отмине, и не ще Го забележа.

12 Ще вземе, и кой ще му забрани? Кой ще Му каже: какво вършиш?8

13 Бог няма да отклони гнева Си; пред Него ще паднат поборниците на гордостта.9

14 Толкоз повече мога ли аз да отговарям Нему и да пробирам думи пред Него?

15 Дори и прав да бях, няма да отговарям, а ще моля моя Съдия.10

16 Да бях извикал, и Той ми отговореше, - не щях да повярвам, че е чул гласа ми Оня,

17 Който ме във вихър поразява и безвинно умножава раните ми,

18 не ми дава да си отдъхна, а ме изпълня с горчивини.

19 Ако е дума за сила, Той е могъщ; ако ли пък - за съд, кой ще ме изправи пред Него?

20 Ако взема да се оправдавам, самите ми уста ще ме обвинят; ако съм невинен, Той ще ме признае за виновен.

21 Невинен съм; не ща да зная за душата си, презирам живота си.11

22 Все едно; затова казах, че Той погубва и непорочния, и виновния.12

23 Ако тогова Той поразява с бич изведнъж, то над изпитните над невинните се подсмива.

24 Земята е отдадена в ръце на нечестивци; лицата на нейните съдии Той покрива. Ако това не е Той, то кой е?

25 Дните ми са по-бързи от бързоходец, - бягат, не виждат добро,13

26 летят като леки ладии, като орел, който се спуща върху плячка.14

27 Ако си кажа: "ще забравя тъгите си, ще отмахна мрачния си вид и ще се ободря",

28 то треперя от всичките си страдания, като зная, че Ти не ще ме обявиш за невинен.

29 Ако пък съм виновен, защо напразно да се измъчвам?15

30 Да се умиех и със снежна вода и съвсем да очистех ръцете си,16

31 и тогава Ти ще ме потопиш в тиня, и ще се погнусят от мене дрехите ми.

32 Защото Той не е човек, както съм аз, та да мога да Му отговарям и да отида заедно с Него на съд!17

33 Помежду ни няма посредник, който би сложил ръката си на нас двама ни.

34 Нека отмахне Той от мене жезъла Си, и страхът Му да ме не ужасява, -18

35 тогава ще говоря и не ще се боя от Него, понеже аз не съм такъв сам по себе си.19


Предишна глава Следваща глава


1 Иов 4:17

2 Иов 37:23

3 Иер. 51:25, Мат. 17:20

4 Иис. Нав. 10:13, 4 Царств. 20:11

5 Иер. 51:15

6 Съзвездия, известни днес с имената: Мечка, Орион и Плеади.

7 Иов 5:9

8 Ис. 10:15, 14:27

9 Наум 1:6

10 Иов 10:7

11 1 Кор. 4:4

12 Иов 34:9

13 Иов 7:7, Пс. 89:10

14 Прем. 5:10

15 Иов 7:20

16 Иер. 2:22

17 Екл. 6:10, Иер. 49:19

18 Пс. 88:33

19 1 Кор. 4:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава