Псалм  10

  1 Началнику на хора. Псалом Давидов. На Господа се уповавам; как тогава казвате на душата ми: "отлети на вашата планина като птица"?1

  2 Защото ето, нечестивците изопнаха лък, туриха стрелата си на тетивата, за да стрелят в тъмно върху правите по сърце.

  3 Когато са разрушени основите, какво ще стори праведникът?

  4 Господ е в светия Свой храм, Господ има престола Си на небесата; очите Му гледат (към бедния); веждите Му изпитват човешките синове.2

  5 Господ изпитва праведния, а душата Му мрази нечестивеца и насилника.

  6 Върху нечестивците ще излее Той като дъжд разпалени въглени, огън и жупел; и палещ вятър е техният дял от чашата,3

  7 защото Господ е праведен, - обича правда; лицето Му гледа праведника.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 54:23, 1 Царств. 24:2, 26:20

2 Ис. 66:1, Ав. 2:20, Мат. 5:34

3 Бит. 19:24, Иер. 23:19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава