Псалм  101

  1 Молитва на страдалец, кога унива и излива пред Господа скръбта си. Господи, чуй молитвата ми, и моите вопли да дойдат при Тебе!

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.1

  3 Не скривай лицето Си от мене; в деня на скръбта ми приклони ухо към мене; в деня, (кога) въззова (към Тебе), бърже ме послушай;2

  4 защото дните ми изчезнаха като дим, и костите ми са обгорени като главня;3

  5 сърцето ми е поразено и изсъхнало като трева, тъй че забравям и хляба си да ям;4

  6 от гласа на моите въздишания костите ми прилепнаха о плътта ми.

  7 Заприличах на пеликан в пустиня; станах като бухал в развалини;5

  8 не спя и седя като самотна птица на покрив.

  9 Всеки ден ме хулят враговете ми, и ония, които враждуват против мене, ме кълнат.

10 Ям пепел като хляб, питието си със сълзи размесвам,6

11 поради Твоя гняв и Твоето негодуване; защото Ти ме въздигна и ме свали.

12 Дните ми са като преклонна сянка, и аз изсъхнах като трева.7

13 А Ти, Господи, вечно пребъдваш, и паметта за Тебе е в род и род.

14 Ти ще станеш, ще се смилиш над Сион, защото време е да го помилуваш, - защото дойде време;8

15 защото Твоите раби обикнаха дори и камъните му и за праха му жалеят.

16 Народите ще се убоят от името на Господа, и всички земни царе - от Твоята слава.

17 Защото Господ ще съгради Сион и ще се яви в славата Си;9

18 ще погледне милостивно към молитвата на безпомощните и не ще презре молбите им.

19 Ще се запише това за следващия род, и идещото поколение ще възхвали Господа,

20 защото Той надникна от светата Си височина, от небесата Господ погледна на земята,

21 за да чуе стоновете на затворниците, да освободи синовете на смъртта,10

22 за да разгласят името Господне на Сион и хвалата Му в Иерусалим,11

23 когато се съберат народите и царствата заедно да служат Господу.12

24 Той изнури силите ми в пътя, съкрати дните ми.13

25 Аз рекох: Боже мой! не ме грабвай в половината на дните ми. Твоите години са от рода в род.14

26 В начало Ти (Господи) си основал земята, и небесата са дело на Твоите ръце;15

27 те ще загинат, а Ти ще пребъдеш; всички те като дреха ще овехтеят, и като наметало Ти ще ги промениш, - и ще се изменят;16

28 но Ти си все Същият, и Твоите години няма да се свършат.17

29 Синовете на Твоите раби ще живеят, и семето им ще се утвърди пред Твоето лице.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 142:1

2 Пс. 12:2, 43:25

3 Притч. 17:22

4 Пс. 108:22

5 Втор. 14:17

6 Иов 3:24

7 Иов 8:9, 14:1-2

8 Пс. 50:20, Иер. 29:10

9 Ис. 14:32

10 Пс. 78:11

11 Ис. 62:6

12 Зах. 8:21

13 Пс. 88:46

14 Иов 21:21

15 Евр. 1:10

16 Ис. 51:6, Мат. 24:35

17 Иов 36:26, Пс. 89:3, Мал. 3:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава