Псалм  102

  1 Псалом Давидов. Благославяй, душо моя, Господа, и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име.1

  2 Благославяй, душо моя, Господа и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния.

  3 Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи;2

  4 избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости;3

  5 насища с блага твоето желание: подновява се като на орел твоята младост.4

  6 Господ дава правда и съд на всички обидени.5

  7 Той показа Своите пътища Моисею, на Израилевите синове - Своите дела.

  8 Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив:6

  9 Той се не гневи докрай, нито се вечно сърди.7

10 Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове:

11 защото, колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта (на Господа) към ония, които се боят от Него;

12 колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония;

13 както баща милува синове, тъй и Господ милува ония, които Му се боят.

14 Защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме пръст.

15 Дните на човека са като трева; като полски цвят - тъй цъфти той:8

16 понесе се над него вятърът, и няма го, и мястото му вече го не познава.9

17 А милостта на Господа е отвека и довека към ония, които Му се боят,10

18 и правдата Му е върху синовете на синовете, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват.11

19 Господ е поставил Своя престол на небесата, и царството Му всичко обладава.12

20 Благославяйте Господа, (всички) Ангели Негови, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на словото Му;13

21 благославяйте Господа, всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му;14

22 благославяйте Господа, всички Негови дела, по всички места на Неговото владичество. Благославяй, душо моя, Господа!


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 103:1

2 Пс. 29:3, 2 Парал. 30:20

3 Иов 33:24

4 Пс. 5:13

5 Пс. 98:4

6 Числ. 14:18, Неем. 9:17

7 Ис. 57:16

8 Ис. 40:6

9 Иов 7:10

10 Пс. 24:6

11 Втор. 7:8, Пс. 30:2

12 Пс. 9:8

13 Дан. 7:10

14 Еф. 3:10, Кол. 1:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава