Псалм  104

  1 Славете Господа; призовавайте Неговото име; разгласявайте между народите делата Му;1

  2 възпейте Го и пейте Му; разказвайте за всички Негови чудеса.2

  3 Хвалете се с Неговото свето име: да се весели сърцето на ония, които търсят Господа.3

  4 Търсете Господа и Неговата сила, търсете винаги лицето Му.

  5 Спомняйте си чудесата Му, които е сторил, личбите Му и съдбите от устата Му,

  6 вие, семе Авраамово, Негови раби, синове Иаковови, Негови избраници.

  7 Той е Господ, Бог наш: Неговите съдби са по цяла земя.

  8 Той вечно помни завета Си, словото, що е заповядал в хиляди родове,4

  9 що е завещал на Авраама, и клетвата Си на Исаака,5

10 и турил това за закон Иакову и за вечен завет Израилю,6

11 думайки: тебе ще дам Ханаанската земя за дял на вашето наследие.

12 Когато те бяха още малко на брой, твърде малко, и бяха пришълци в нея

13 и преминаваха от народ в народ, от царство у друго племе, -7

14 никому не позволяваше да ги обижда и на царете за тях забраняваше:8

15 "не се докосвайте до Моите помазани, и на Моите пророци не правете зло."9

16 И призова глад на земята; всяко хлебно стъбло изтреби.10

17 Прати пред тях човек: за роб биде продаден Иосиф.11

18 Стегнаха в окови нозете му; в желязо се намери душата му,12

19 докле се изпълни словото Му: словото Господне го изпита.

20 Царят прати, и владетелят на народите го развърза и го освободи;13

21 постави го за господар над дома си и управител над всичките си владения,14

22 за да поучава велможите му по душата си и старейшините му да учи на мъдрост.

23 Тогава дойде Израил в Египет, и Иаков се пресели в Хамовата земя.15

24 И размножи Бог твърде много Своя народ и го направи по-силен от враговете му.16

25 Възбуди в сърцето им омраза против народа Си, и лукавство - против рабите Му.17

26 Изпрати Своя раб Моисея и Аарона, когото избра.18

27 Те показаха между тях думите на Неговите личби и чудесата (Му) в Хамовата земя.19

28 Прати тъмнина и произведе мрак, и те се не възпротивиха на словото Му.20

29 Превърна водата им в кръв и измори рибата им.21

30 Земята им произведе много жаби, дори в спалнята на царете им.22

31 Той каза, и нападнаха разни насекоми и мушици по всички техни предели.23

32 Вместо дъжд напрати върху тях град, палещ огън върху земята им,24

33 и уби лозята им и смоковниците им, и изпотроши дърветата в техните предели.25

34 Каза, и нападнаха скакалци и гъсеници безброй;26

35 и изпоядоха всичката трева по земята им, и изпоядоха плодовете на нивите им.

36 И порази всичко първородно в земята им, начатъците на всичката им сила.27

37 И изведе израилтяните със сребро и злато, и нямаше болен в колената им.28

38 Зарадва се Египет поради тяхното излизане, понеже беше го страх нападнал от тях.29

39 Простря облак (тям) за сянка, и огън, за да (им) свети нощем.30

40 Искаха, и Той им прати пъдпъдъци и с хляб небесен ги насищаше.31

41 Разтвори камък, и потекоха води, потекоха като река по сухите места,32

42 защото Той си спомни Своето свето слово към раба Си Авраама,33

43 и изведе Своя народ в радост, Своите избрани във веселие,34

44 и даде им земите на народите, и те наследиха труда на другородците,

45 за да спазват наредбите Му и да изпълняват законите Му. Алилуия!


Предишна глава Следваща глава


1 1 Парал. 16:8, Ис. 12:4

2 Пс. 70:17

3 Пс. 33:4

4 Деян. 7:5, Изх. 2:24

5 Бит. 17:2, 26:3, Лук. 1:73, Евр. 6:13

6 Бит. 13:15

7 Бит. 13:8, Евр. 11:8

8 Бит. 12:17

9 1 Парал. 16:22

10 Бит. 41:57

11 Бит. 37:28

12 Бит. 39:20

13 Бит. 41:14

14 Деян. 7:10

15 Бит. 46:6

16 Изх. 1:7, Деян. 7:17

17 Изх. 1:14

18 Изх. 3:10

19 Изх. 7:10

20 Изх. 10:22

21 Изх. 7:20, Пс. 77:44

22 Изх. 8:6

23 Изх. 8:17, Пс. 77:45

24 Изх. 9:23

25 Изх. 9:25, Пс. 77:47

26 Изх. 10:13-14, Пс. 77:46

27 Изх. 12:29, Пс. 77:51

28 Изх. 12:35

29 Изх. 12:33

30 Изх. 13:21, Пс. 77:14

31 Изх. 16:13

32 Изх. 17:6, Числ. 20:11, Пс. 77:16, Прем. 11:4, 1 Кор. 10:4

33 Бит. 22:16

34 Иис. Нав. 3:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава