Псалм  105

  1 Алилуия. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост е вечна.1

  2 Кой ще изкаже могъществото на Господа, кой ще възвести всичката Му хвала?2

  3 Блажени, които пазят закона и вършат правда във всяко време.3

  4 Спомни си за мене, Господи, в благоволението Си към Твоя народ; посети ме с Твоето спасение,4

  5 за да видя благоденствието на Твоите избраници, да се веселя с веселието на Твоя народ, да се хваля с Твоето наследие.5

  6 Съгрешихме ние с бащите си, сторихме беззаконие, извършихме неправда.6

  7 Нашите бащи в Египет не разбраха Твоите чудеса, не помнеха многото Твои милости и се разбунтуваха при морето, при Червено море.7

  8 Но Той ги спаси заради името Си, за да покаже Своето могъщество.

  9 Сърдито извика на Червено море, и то пресъхна; и ги преведе по бездните като по сухо,8

10 и ги спаси от ръката на ненавистника и ги избави от ръката на врага.9

11 Водите покриха техните врагове: не остана ни един от тях.10

12 И те повярваха на думите Му (и) изпяха Нему хвала.

13 Но скоро забравиха делата Му, не дочакаха Неговото решение;11

14 увлякоха се от похотливост в пустинята, и изкусиха Бога в необитаемата местност.12

15 И Той изпълни тяхното искане, но прати язва на душите им.

16 И в стана завидяха на Моисея и Аарона, светия Господен.13

17 Разтвори се земята, погълна Датана и покри сбирщината Авиронова.14

18 И пламна огън в тяхното сборище, пламък изгори нечестивците.

19 Направиха телец на Хорив и се поклониха на истукана;15

20 и замениха своята слава с образ на вол, който яде трева.16

21 Забравиха Бога, своя Спасител, Който извърши велики дела в Египет,

22 дивни в Хамовата земя, страшни при Червено море.

23 И щеше да ги изтреби, ако Моисей, Неговият избраник, не бе застанал пред Него в пролома, да отклони яростта Му, та да (ги) не погуби.17

24 И те презряха желаната земя, не вярваха на словото Му;18

25 и роптаеха в шатрите си, не слушаха гласа Господен.19

26 И Той Дигна ръка против тях, за да ги повали в пустинята,20

27 да повали тяхното племе пред народите и да ги разпилее по земите.

28 Те се прилепиха към Ваалфегора и ядоха жертви, принасяни на бездушните,21

29 и дразнеха Бога с делата си, и на тях нападна язва.

30 Но стана Финеес и произведе съд, и язвата престана.22

31 И това му се сметна за праведност в род и род довеки.23

32 И разгневиха Бога при водите на Мерива, и Моисей пострада заради тях,24

33 защото те огорчиха духа му, и той сгреши с устата си.

34 Не изтребиха народите, за които им бе казал Господ,25

35 но се смесиха с езичниците и се научиха на техните дела;26

36 служиха на техните истукани, които бяха примка за тях,27

37 и принасяха синовете си и дъщерите си жертва на бесовете;28

38 проливаха невинна кръв, кръвта на синовете си и дъщерите си, които принасяха жертва на ханаанските идоли, и земята се оскверни с кръв;

39 оскверняваха се с делата си, блудствуваха с постъпките си.

40 И разпали се гневът на Господа против Неговия народ, погнуси се Той от Своето наследие29

41 и ги предаде в ръцете на езичниците, и ония, които ги мразеха, почнаха да ги владеят.

42 Враговете им ги притесняваха, и те се смиряваха под тяхната ръка.

43 Много пъти Той ги избавяше, но те (Го) сърдеха с упорството си, и бяха унизявани за беззаконието си.

44 Но Той милостно поглеждаше към тяхната скръб, колчем чуваше техните вопли,

45 и си спомняше Своя завет с тях, и се разкайваше по голямата Си милост;30

46 и възбуждаше към тях състрадание у всички, които ги вземаха в плен.

47 Спаси ни, Господи, Боже наш, и ни събери измежду народите, за да славим Твоето свето име, да се хвалим с Твоята слава!31

48 Благословен Господ, Бог Израилев, отвека и довека! И цял народ да каже: Амин! Алилуия!32


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 117:1

2 Сир. 43:34

3 Пс. 36:37

4 Неем. 5:19

5 Пс. 2:8

6 Дан. 9:5

7 Изх. 14:11

8 Изх. 14:21, Пс. 77:13

9 Лук. 1:71

10 Изх. 14:28

11 2:32

12 Числ. 11:33

13 Числ. 16:2

14 Числ. 16:31, Втор. 11:6

15 Изх. 32:4

16 Рим. 1:23

17 Изх. 32:11

18 Числ. 14:2

19 Втор. 1:27

20 Числ. 14:29

21 Числ. 25:3

22 Числ. 25:7

23 Числ. 25:13

24 Числ. 20:3

25 Втор. 7:2

26 Ос. 7:8

27 Изх. 23:33, Втор. 7:16

28 Лев. 18:21, Втор. 12:31, 4 Царств. 21:6

29 Съд. 2:14, 3:8

30 Втор. 30:1-3

31 1 Парал. 16:35, Ис. 11:12

32 1 Парал. 16:36, Пс. 40:14, 71:18

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава