Псалм  107

  1 Песен. Псалом Давидов. Готово е сърцето ми, Боже, (готово е сърцето ми;) ще пея и ще възпявам в славата си.

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.1

  3 Събуди се, псалтире и гусло! Ще стана рано.

  4 Ще Те славя, Господи, между народите; ще Те възпявам между племената,

  5 защото по-високо от небесата е Твоята милост, и до облаците - Твоята истина.2

  6 Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже! Твоята слава да бъде над цялата земя;3

  7 за да се избавят Твоите възлюбени: спаси ме с Твоята десница и послушай ме.4

  8 Бог каза в Своето светилище: "ще възтържествувам, ще разделя Сихем и ще размеря долина Сокхот;5

  9 Мой е Галаад, Мой е Манасия, Ефрем е крепост на главата Ми, Иуда е Мой скиптър,6

10 Моав Ми е умивалница, върху Едом ще простра обувката Си, над земята Филистимска ще възклицавам."

11 Кой ще ме въведе в укрепения град? Кой ще ме доведе до Едом?7

12 Не Ти ли, Боже, Който ни отхвърли и не излизаш, Боже, с нашите войски?8

13 Дай ни помощ в утеснението, защото човешката защита е суетна.

14 С Бога ние ще проявим сила; Той ще сломи враговете ни.9


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 56:8

2 Пс. 35:6

3 Пс. 56:6

4 Пс. 59:7

5 Пс. 59:8

6 Пс. 59:9

7 Пс. 59:11

8 Пс. 59:12

9 Пс. 59:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава