Псалм  108

  1 Началнику на хора. Псалом Давидов. Боже на моята хвала! недей премълчава,

  2 защото против мене са се отворили нечестиви уста и уста коварни; говорят ми с лъжлив език;1

  3 отвсякъде ме окръжават с нечестиви думи, без причина се въоръжават против мене;

  4 за моята любов те враждуват против мене, аз пък се моля;2

  5 връщат ми зло за добро, омраза - за любов.3

  6 Постави над него нечестивеца, и дяволът да застане нему отдясно.4

  7 Кога се съди, да излезе виновен, и молитвата му да бъде за грях;

  8 дните му да бъдат кратки, и неговото достойнство друг да вземе;5

  9 децата му да бъдат сираци, а жена му - вдовица;6

10 децата му да се скитат и да станат просяци, и да просят хляб извън своите развалини;7

11 заимодавец да заграби всичко, що има, и чужди да разграбят труда му;8

12 да няма кой да го пожалее, да няма кой да се смили над сираците му;

13 потомството му да загине, и да се изличи името им в следващия род;9

14 да бъде споменато пред Господа беззаконието на бащите му, и грехът на майка му да не бъде изличен;10

15 винаги да бъдат те пред очите на Господа, и Той да изтреби спомена им на земята;11

16 задето не е помислил да стори милост, а е преследвал бедния и сиромаха и съкрушения по сърце човек, за да го умъртви;12

17 обикна проклятието, - то и ще падне върху него; не пожела благословението, - то и ще се отдалечи от него;13

18 да се облече с проклятие като с дреха, и да влезе то в неговата вътрешност като вода, и като дървено масло - в неговите кости;

19 да му бъде то като дреха, с която се облича, и като пояс, с който винаги се опасва.

20 Такава е отплатата от Господа на враговете ми и на ония, които говорят зло против душата ми.

21 А мене, Господи, Господи, защити заради Твоето име, защото е блага милостта Ти; спаси ме,

22 защото съм беден и сиромах, и сърцето е наранено в мене.

23 Аз чезна като преклонна сянка; гонят ме като скакалец.14

24 Коленете ми изнемощяха от пост, и тялото ми се лиши от тлъстина.

25 Станах им за присмех; които ме виждат, клатят главите (си).15

26 Помогай ми, Господи, Боже мой, спаси ме по Твоята милост,

27 да познаят, че това е Твоята ръка и че Ти, Господи, си сторил това.16

28 Те проклинат, Ти пък благослови; те въстават, но да бъдат посрамени, а Твоят раб да се зарадва.17

29 Да се облекат с безчестие моите противници и като с дреха да се покрият със своя срам.

30 И аз с уста високо ще славя Господа и сред множеството ще го прославям,18

31 защото Той стои отдясно на бедния, за да го спаси от ония, които съдят душата му.19


Предишна глава Следваща глава


1 Марк. 14:56

2 Пс. 119:7, Иоан 8:40

3 Пс. 34:12, Иер. 18:20

4 Иов 17:8

5 Иоан 17:12, Деян. 1:20

6 Втор. 28:32

7 Иов 20:10

8 Втор. 28:43

9 Изх. 20:5, Иов 18:19, Ис. 14:22

10 Изх. 20:5, Иер. 18:23

11 Притч. 10:7, Мат. 27:25

12 Иов 24:20, Иак. 2:13

13 Притч. 11:27, Прем. 1:12

14 Иов 14:2, Пс. 143:4

15 Пс. 21:8, Мат. 27:29

16 Пс. 63:10

17 Мат. 5:44, 1 Кор. 4:12-13

18 Пс. 21:23

19 Деян. 2:25

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава