Псалм  109

  1 Псалом Давидов. Рече Господ Господу моему: седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти.1

  2 Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион: владей между враговете Си.

  3 В деня на Твоята сила народът Ти е готов със свето благолепие; из утроба преди денница като роса е Твоето рождение.2

  4 Кле се Господ и няма да се разкае: Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.3

  5 Господ е Тебе отдясно, Той в деня на гнева Си ще порази царете;4

  6 ще извърши съд над народите, ще изпълни земята с трупове, ще строши главата, що владее в широката земя.

  7 По пътя из поток ще пие, и затова ще дигне високо глава.5


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 22:44, Марк. 12:36, Лук. 20:42, Деян. 2:34, 1 Кор. 15:25, Евр. 1:13

2 По превода на 70-те: "из утроба преди денница Те родих".

3 Евр. 5:6, 7:17

4 Пс. 2:10

5 Фил. 2:8-9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.3, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава