Псалм  11

  1 Началнику на хора. На осмострунно. Псалом Давидов. Спаси (ме), Господи, защото не остана праведен, защото няма верни между синовете човешки.

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.1

  3 Лъжа говори всеки на ближния си; лъстиви са устата, говорят с присторено сърце.2

  4 Господ ще изтреби всички лъстиви уста, високомерния език,3

  5 ония, които думат: "с езика си ще надвием; устата ни са с нас, кой ни е господар?"4

  6 Заради страданията на сиромасите и охканията на бедните ще се дигна сега, казва Господ, ще туря в безопасност оногова, когото искат да уловят.

  7 Думите на Господа са думи чисти, сребро, очистено от пръст в горнило, седем пъти претопено.5

  8 Ти, Господи, ще ги запазиш и ще ги завардиш от този род навеки.

  9 Навред ходят нечестивци, когато нищожните измежду синовете човешки се издигат.


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 57:1, Мих. 7:2

2 Пс. 27:3

3 Гал. 5:12

4 Изх. 5:2, Иов 21:15, Дан. 3:15

5 2 Царств. 22:31, Притч. 30:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава