Псалм  110

  1 Алилуия. Ще (Те) славя, Господи, от все сърце в съвета на праведните и в събранието.1

  2 Велики са делата на Господа, многожелани за всички, които ги обичат.2

  3 Неговото дело е слава и красота, и Неговата правда пребъдва вечно.3

  4 Паметни направи Той Своите чудеса; милостив и щедър е Господ.

  5 Храна дава на ония, които Му се боят; вечно помни Своя завет.4

  6 Силата на делата Си яви на Своя народ, за да му даде езичниците за наследие.5

  7 Делата на ръцете Му са истина и съд; всички Негови заповеди са верни,6

  8 твърди отвека довека, основани върху истина и правота.

  9 Той прати избавление на Своя народ; установи навеки Своя завет. Свето и страшно е Неговото име!7

10 Начало на мъдростта е страхът Господен; здрав разум имат всички, които изпълняват Неговите заповеди. Неговата хвала ще пребъдва вечно.8


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 9:2, Евр. 10:25

2 Иов 37:14

3 Пс. 9:9, 47:11, 101:28

4 Пс. 36:19, Лук. 1:72

5 Втор. 9:6

6 Дан. 4:34

7 Лук. 1:68, 11:2

8 Иов 28:28, Притч. 1:7, 9:10, Сир. 1:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава