Псалм  111

  1 Алилуия. Блажен е оня човек, който се бои от Господа и който крепко обича Неговите заповеди.1

  2 Неговото семе ще бъде силно на земята; родът на праведните ще бъде благословен.2

  3 Изобилие и богатство има в неговия дом, и правдата му пребъдва вечно.3

  4 В тъмнина изгрява светлината на правите; тя е блага, милостива и праведна.4

  5 Добрият човек се смилява и на заем дава; в съда той ще даде твърдост на думите си.5

  6 Той няма да се поклати довека; във вечна памет ще остане праведникът.6

  7 От лоша мълва няма да се уплаши; сърцето му е твърдо, уповавайки се на Господа.7

  8 Сърцето му е крепко: той няма да се уплаши, кога погледне на враговете си.8

  9 Той пръсна, раздаде на сиромаси; правдата му пребъдва вечно; неговият рог ще се възвиси в слава.9

10 Нечестивецът ще види това и ще се ядосва, ще заскърца със зъбите си и ще се стопи. Желанието на нечестивците ще загине.10


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 1:1, 127:1

2 Притч. 20:7

3 Пс. 33:10

4 Изх. 10:23, Ест. 8:16

5 Пс. 36:26

6 Притч. 10:7

7 Сир. 34:16

8 Притч. 4:23

9 Пс. 36:26, 2 Кор. 9:9

10 Пс. 34:16, 36:12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава