Псалм  113

  1 (Алилуия.) Когато Израил излезе из Египет, домът Иаковов - от другоплеменен народ,1

  2 Иуда стана Божия светиня, Израил - Божие владение.

  3 Морето видя и побягна; Иордан назад се върна.2

  4 Планините скачаха като овни, и хълмовете - като агнета.3

  5 Какво ти е, море, че бягаш, и (тебе), Иордане, че се назад върна!4

  6 Защо скачате, планини, като овни, и вие, хълмове, като агнета?

  7 Трепери, земьо, пред лицето на Господа, пред лицето на Бога Иаковов,

  8 Който превръща скалата във водно езеро и камъка - във воден извор.5

  9 Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава, заради Твоята милост, заради Твоята истина.6

10 Защо езичниците да казват: та де е техният Бог?7

11 Нашият Бог е на небесата (и на земята); върши всичко, що иска.8

12 А техните идоли са сребро и злато, дело на човешки ръце.9

13 Имат уста, ала не говорят; имат очи, ала не виждат;10

14 имат уши, ала не чуват; имат ноздри, ала не обоняват;11

15 ръце имат, ала не пипат; нозе имат, ала не ходят; те не издават глас с гърлото си.

16 Подобни тям да бъдат ония, които ги правят, и всички, които се тям надяват.12

17 (Доме) Израилев, уповавай се на Господа: Той е наша помощ и щит.13

18 Доме Ааронов, уповавай се на Господа: Той е наша помощ и щит.

19 Вие, които се боите от Господа, уповавайте се Господу: Той е наша помощ и щит.

20 Господ ни помни, благославя (ни), благославя Израилевия дом, благославя Аароновия дом;

21 благославя ония, които се боят от Господа, малки и големи.

22 Да ви придаде Господ повече и повече, вам и на вашите деца.

23 Благословени сте вие от Господа, Който сътвори небето и земята.

24 Небето е небе на Господа, а земята Той даде на синовете човешки.14

25 Не мъртвите ще възхвалят Господа, нито всички, които слизат в гроба;15

26 а ние (живите) ще благославяме Господа отсега и довека. Алилуия.16


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 13:3

2 Изх. 14:21-22, Иис. Нав. 3:16

3 Пс. 67:17

4 Наум 1:4

5 Изх. 17:6, Числ. 20:11

6 1 Парал. 16:35

7 Пс. 41:4

8 Втор. 33:26

9 Пс. 134:15-21

10 Прем. 15:15

11 Пс. 134:17

12 Иер. 10:8

13 Пс. 129:5

14 Втор. 10:14

15 Пс. 6:6, Ис. 38:18, Варух 2:17

16 Дан. 2:20

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава