Псалм  117

  1 (Алилуия.) Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.1

  2 Да каже сега (домът) Израилев: (Той е благ,) защото милостта Му е вечна.

  3 Да каже сега домът Ааронов: (Той е благ,) защото милостта Му е вечна.

  4 Да кажат сега, които се боят от Господа: (Той е благ,) защото милостта Му е вечна.

  5 В утеснението си викнах към Господа, - и Господ ме послуша и на простор ме изведе.2

  6 Господ е с мене, няма да се уплаша: какво ще ми стори човек?3

  7 Господ ми е помощник, ще гледам срещу моите врагове.4

  8 По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на човек.5

  9 По-добре да се уповаваме на Господа, отколкото да се надяваме на князе.

10 Всички народи ме бяха окръжили, но с името Господне аз ги повалих;

11 обсадиха ме, обиколиха ме, но с името Господне аз ги повалих.6

12 Обиколиха ме, както пчели обикалят (мед), и угаснаха като огън в тръне: с името Господне аз ги повалих.7

13 Блъснаха ме силно, за да падна, ала Господ ме подкрепи.

14 Господ е моя сила и песен; Той стана мое спасение.8

15 Глас на радост и спасение в жилищата на праведните; десницата на Господа твори сила!

16 Десницата Господня е висока, десницата Господня твори сила!

17 Няма да умра, но ще живея и ще разгласям делата Господни.9

18 Господ ме строго наказа, ала на смърт ме не предаде.10

19 Отворете ми портите на правдата: ще вляза в тях, ще прославя Господа.11

20 Ето портите Господни: праведните ще влязат в тях.

21 Славя Те, че ме послуша и стана мое спасение.

22 Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла:12

23 това е от Господа, и е дивно в очите ни.

24 Тоя ден е Господ сътворил: да се зарадваме и да се развеселим в него.

25 О, Господи, спаси! о, Господи, спомогни!

26 Благословен, който иде в името Господне! Благославяме ви от дома Господен.13

27 Господ е Бог и ни осия; връзвайте с въже жертвата, водете я към роговете на жертвеника.

28 Ти си мой Бог: ще Те славя; Ти си мой Бог: ще Те превъзнасям. (Ще Те славя, защото Ти ме послуша и стана мое спасение.)

29 Славете Господа, защото Той е благ, защото милостта Му е вечна.14


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 135:1

2 Ис. 26:16

3 Пс. 26:1, 55:12, Рим. 8:31

4 Евр. 13:6

5 Пс. 61:9, 83:13, 107:13

6 1 Царств. 17:45

7 Втор. 1:44, Ис. 7:18

8 Изх. 15:2, Ис. 12:2

9 Ис. 53:11, Рим. 6:9

10 Иез. 18:21

11 Ис. 26:2, Евр. 9:24

12 Ис. 28:16, Мат. 21:42, Марк. 12:10

13 Мат. 21:9, Марк. 11:9, Лук. 19:38

14 Пс. 135:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава