Псалм  119

  1 Песен на възлизане. Към Господа викнах в скръбта си, и Той ме чу.1

  2 Господи, избави душата ми от лъжливи уста, от лукав език.2

  3 Какво ще ти даде и какво ще ти прибави лукавият език? -3

  4 Изострените стрели на силния с разпалени въглени от смрика.4

  5 Горко мене, че пребъдвам в Мосох, живея при шатрите Кидарски.

  6 Дълго живя душата ми с ония, които мразят мира.

  7 Аз съм мирен; но щом заговоря, те се готвят за война.5


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 49:15

2 1 Царств. 26:19

3 Иак. 3:5

4 Пс. 58:8, 64:4, Притч. 25:18

5 Рим. 3:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава