Псалм  12

  1 Началнику на хора. Псалом Давидов. Докога, Господи, ще ме забравяш докрай, докога ще скриваш лицето Си от мене?

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.1

  3 Докога ще измислям кроежи в душата си, и ще скърбя в сърцето си денем (и нощем)? Докога врагът ми ще се издига над мене?

  4 Милостно погледни, чуй ме, Господи, Боже мой! Просвети очите ми, за да не заспя сън смъртен;2

  5 да не каже врагът ми: "надвих му". Да се не зарадват гонителите ми, ако се поклатя.

  6 Аз пък се уповавам на Твоята милост; сърцето ми ще се зарадва за спасението от Тебе; ще пея Господу, Който ме е облагодетелствувал (и ще възпявам името на Господа Всевишни).3


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 76:8, Ав. 1:2

2 1 Ездр. 9:8, Иер. 51:39

3 Ис. 66:14, Пс. 102:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава