Псалм  121

  1 Песен на възлизане. Давидова. Зарадвах се, когато ми казаха: да идем в дома Господен.

  2 Ето, нозете ми стоят в твоите порти, Иерусалиме, -

  3 Иерусалиме, който си устроен като град, сглобен в едно,1

  4 където възлизат колената, Господните колена, по закона Израилев, да славят името Господне.

  5 Там стоят престолите на съда, престолите на дома Давидов.2

  6 Искайте мир за Иерусалим: да добруват ония, които те обичат!3

  7 Да бъде мир в твоите стени, добруване - в твоите чертози!

  8 Заради моите братя и моите ближни казвам: мир тебе!

  9 Заради дома на Господа, нашия Бог, желая ти добро.4


Предишна глава Следваща глава


1 2 Парал. 6:6, Иер. 31:4

2 3 Царств. 7:7

3 Зах. 4:7, Ис. 66:10

4 Рим. 15:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава