Псалм  125

  1 Песен на възлизане. Когато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че сънувахме:1

  2 тогава устата ни бяха пълни с веселие, и езикът ни - с пение; тогава между народите се говореше: "велико нещо извърши Господ над тях!"

  3 Велико нещо извърши Господ над нас: ние се радвахме.2

  4 Върни, Господи, нашите пленници като потоците на юг.3

  5 Които са сели със сълзи, ще жънат с радост.

  6 Който с плач е носил семе, с радост ще се върне, носейки своите снопи.4


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 26:1, Иер. 33:26

2 Лук. 1:49

3 Иер. 29:14, 30:3, 31:23

4 Ис. 66:13, Мат. 5:4, Лук. 16:22

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.3, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава