Псалм  126

  1 Песен на възлизане. Соломонова. Ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите й; ако Господ не опази града, напразно ще бди стражата.1

  2 Напразно вие ставате рано, седите до късно, ядете хляба на скръбта, когато Той на Своя възлюбен дава сън.2

  3 Ето, наследие от Господа са децата, награда от Него е плодът на утробата.3

  4 Каквото са стрелите в ръката на силния, това са младите синове.

  5 Блажен човек, който е напълнил стрелника си с тях! Те няма да се засрамят, когато ще говорят с враговете при портите.


Предишна глава Следваща глава


1 Притч. 14:11, 1 Кор. 3:6

2 Иоан 21:3, Иез. 12:19

3 1 Царств. 1:27

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава