Псалм  129

  1 Песен на възлизане. От дън душа викам към Тебе, Господи.1

  2 Господи, чуй гласа ми. Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми.2

  3 Господи, ако Ти забелязваш беззаконията - кой ще устои, Господи?3

  4 Но в Тебе е прошката, нека благоговеят пред Тебе.4

  5 Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам.

  6 Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража - утрото, много повече, отколкото стража - утрото.5

  7 Нека се уповава Израил на Господа, защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението,

  8 и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония.6


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 68:2

2 Пс. 5:2

3 Пс. 142:2

4 Дан. 9:9

5 Ав. 2:3

6 Ис. 43:25, 44:22

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава