Псалм  131

  1 Песен на възлизане. Спомни си, Господи, Давида и всичката му тъга:1

  2 как той се е клел Господу, давал оброк на Силния Иаковов:

  3 "няма да вляза под шатрата на дома си, няма да легна на леглото си;2

  4 няма да дам сън на очите си и дрямка на веждите си,3

  5 докле не намеря място за Господа, жилище за Силния Иаковов."4

  6 Ето, ние слушахме за него в Ефрат, намерихме го в Иаримските полета.5

  7 Да идем в Неговото жилище, да се поклоним пред подножието на нозете Му.6

  8 Застани, Господи, на мястото на Твоя покой, - Ти и ковчегът на Твоето могъщество.7

  9 Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват.

10 Заради Твоя раб Давида не отвръщай лице от помазаника Си.8

11 Кле се Господ Давиду в истината, и няма да се отрече от нея: от плода на твоята утроба ще поставя на престола ти.9

12 Ако твоите синове спазват Моя завет и Моите откровения, на които ще ги науча, то синовете им ще седят вечно на твоя престол.

13 Защото Господ избра Сион, силно пожела Си (го) за жилище.10

14 "Това е Мое покоище навеки: тука ще се поселя, защото го силно пожелах.11

15 Ще благословя и преблагословя храната му, сиромасите му с хляб ще наситя;12

16 свещениците му ще облека в спасение, и светиите му с радост ще се зарадват.

17 Там ще въздигна рог Давиду, ще поставя светило на Моя помазаник.13

18 Враговете му ще облека в срам, а на него ще сияе венецът му.14


Предишна глава Следваща глава


1 Неем. 13:14

2 2 Царств. 7:2-3, 3 Царств. 8:17

3 Притч. 6:4

4 Деян. 7:46

5 1 Царств. 7:1

6 Пс. 17:7

7 2 Парал. 6:41

8 2 Парал. 6:42

9 2 Царств. 7:12, 3 Царств. 8:25, 2 Парал. 6:16, Пс. 88:5, Лук. 1:55, Деян. 2:30

10 3 Царств. 9:3

11 3 Царств. 8:13

12 Пс. 36:19, 110:5

13 1 Царств. 2:10, Мал. 3:1, Лук. 1:69

14 Пс. 34:26

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава