Псалм  132

  1 Песен на възлизане. Давидова. Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно!1

  2 То е като драгоценен елей върху глава, който се стича по брада, брадата Ааронова, който се стича по краищата на одеждата му;2

  3 като роса ермонска, която пада на планините Сионски, защото там Господ изрече благоволение и живот навеки.3


Предишна глава Следваща глава


1 Сир. 25:2, Марк. 9:5

2 Изх. 29:7, Лев. 8:12

3 Втор. 3:8, Пес. на песн. 4:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава